FFiL Śnieżka SA opublikowała skonsolidowany raport za pierwszy kwartał 2009 roku

Przychody netto Grupy Kapitałowej ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniosły 106,7 mln złotych i są większe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, kiedy były równe 104,7 mln zł.

W raportowanym okresie odnotowano także większy – w porównaniu z pierwszym kwartałem 2008 roku – skonsolidowany zysk operacyjny, który wyniósł 10,8 mln zł.

Grupa Kapitałowa zamknęła pierwszy kwartał zyskiem netto na poziomie 4,6 mln zł (6,1 w pierwszym kwartale 2008 roku), co daje zysk na poziomie 0,34 zł na jedną akcję zwykłą. Jednocześnie, wartość księgowa na jedną akcję wzrosła w tym okresie do 12,79 zł z  12,07 zł odnotowanych w pierwszym kwartale ubiegłego roku.

Śnieżka systematycznie wprowadza nowe rozwiązania kolorystyczne i technologiczne, wychodząc naprzeciw konsumentom. W pierwszym kwartale na rynku zadebiutowały kolejne produkty marki premium MAGNAT, odświeżona została paleta Barwy Natury. Producent udoskonala także znane już farby i lakiery, dając np.: 6 letnią gwarancję na wymalowania wykonane impregnatem ochronno-dekoracyjnym DREWKORNEM FORTE z Teflon® surface protector.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu