„Magnetyzm polskich miast”. Pierwsze w Polsce badanie kondycji marek miejsc

BAV Consulting (Young & Rubicam Brands) oraz Agencja Badawcza KB Pretendent opracowały pierwsze w Polsce kompleksowe badanie wizerunku i kondycji marek polskich miast. Pierwsze wyniki badania zostaną opublikowane w pierwszej dekadzie czerwca.

Pierwsze w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej cykliczne badanie kondycji marek miejsc to odpowiedź na zapotrzebowanie instytucji, urzędów oraz firm, które na co dzień zajmują się m.in. opracowywaniem strategii rozwoju i promocji miast, regionów, województw, budowaniem ich wizerunku oraz tworzeniem polityki działań promocyjnych.

– Wartość marki staje się dziś kluczową kwestią. Niestety wiele miast czy też regionów wciąż nie dysponuje pełną wiedzą na temat posiadanych przez siebie zasobów wizerunkowych oraz tego, w jaki sposób marka miejsca jest postrzegana zarówno przez mieszkańców, jak i przez osoby z zewnątrz. Projekt badawczy „Magnetyzm polskich miast” ma przyczynić się do likwidacji tych braków. Wyniki badania pozwolą nie tylko na porównywanie wizerunków miast, ale też na opracowywanie spójnych strategii rozwoju oraz konsekwentnej polityki działań promocyjnych – mówi Marek Staniszewski, szef BAV Consulting.

Unikalny kwestionariusz pozwalający mierzyć kondycję marek miast rozumianą m. in. jako zdolność przyciągania turystów, nowych mieszkańców lub inwestorów został opracowany przez BAV Consulting oraz Agencję Badawczą KB Pretendent. Bazą do opracowania badania są doświadczenia BAV Consulting zdobyte dzięki prowadzeniu na polskim rynku badania Brand Asset Valuator – największego na świecie badania kondycji marek. Opracowana metoda pozwala porównywać wizerunki badanych miast według siedmiu wspólnych, kluczowych wymiarów, do których należą: atrakcyjność turystyczna, biznesowa, natury, kulturalna, sportowa, atrakcyjne dziedzictwo oraz komfort życia. Oprócz głównych składowych, które tworzą Profil Atrakcyjności Miasta, badanie obejmuje: szczegółowy wizerunek każdego z miast (48 cech wizerunkowych), osobowości miast (osobowości wyrażone archetypem), wskaźniki behawioralne związane z miastami (zamieszkanie, pobyt w przeszłości, odwiedzanie przejazdem, itp.).

– Grupa Y&R Brands wciąż rozszerza zakres swoich usług. Oprócz szeroko pojętych działań dotyczących komunikacji marketingowej, oferujemy naszym klientom doradztwo w zakresie długofalowego budowania silnych marek. Miasta także mogą być traktowane jako marki. Stąd projekt badawczy mierzący kondycje polskich miast – umożliwiający świadome kreowanie i zarządzanie wizerunkiem miast w czasie – mówi Beata Mońka, CEO Young & Rubicam Brands.

Badanie – którym objęto 86 miast oraz dodatkowo marki województw i wybranych krain geograficznych – zostanie przeprowadzone metodą sondażową na reprezentatywnej, ogólnopolskiej próbie Polaków w wieku 15-69 lat. Realizacja badania przewidziana jest na maj 2009 r., a pierwsze wyniki pojawią się już w pierwszej dekadzie czerwca. Aktualne informacje na temat projektu oraz kolejne szczegóły badania można śledzić na stronie: www.MagnetyzmMiast.eu.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu