Zarząd Centrum Klima rekomenduje wypłatę dywidendy

Na najbliższym posiedzeniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Centrum Klima w dniu 8 czerwca 2009 podjęta zostanie uchwała o podziale zysku za rok obrotowy 2008. Zarząd zarekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 0,30 zł na jedną akcję. Podczas posiedzenia odbędzie się głosowanie odnośnie wysokości oraz terminu wypłaty dywidendy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w dniu 8 czerwca 2009 o godzinie 12:00 w siedzibie spółki, w Piastowie na ul. Noakowskiego 4.

„Zgodnie z deklaracjami składanymi podczas przeniesienia akcji na rynek równoległy będziemy rekomendować, aby Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło decyzję o wypłacie dywidendy za 2008 rok. Centrum Klima konsekwentnie umacnia swoją pozycję w branży zwiększając udziały na krajowym i zagranicznym rynku, co zapewnia jej dalszy dynamiczny wzrost. Duży potencjał rozwoju spółki oraz stabilna sytuacja finansowa utwierdziły nas w przekonaniu o słuszności decyzji dotyczącej wypłaty dywidendy. Chcielibyśmy jednocześnie podkreślić, że za środki pozyskane z emisji akcji z sukcesem rozbudowaliśmy zakład produkcyjny i park maszynowy w Piastowie. Potwierdzamy także plany kolejnej inwestycji w Wieruchowie” – mówi Marek Perendyk prezes zarządu Centrum Klima SA.

Przyjęta przez Zarząd Centrum Klima strategia rozwoju firmy zmierza do utrzymania statusu lidera na rynku HVAC (ang. heating, ventilation, air conditioning) w zakresie produkcji i dystrybucji elementów systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych w Polsce. Ponadto, spółka dąży do dynamicznego wzrostu wyników finansowych, dzięki oferowaniu produktów najwyższej jakości po konkurencyjnej cenie.

W 2008 roku Centrum Klima osiągnęła przychody w wysokości 75,8 mln zł, co oznacza wzrost o 5,7% w stosunku do 2007 roku. Zysk netto wyniósł 7,7 mln zł.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu