Wola Info kusi biblioteki

Woli Info postanowiła rozszerzyć swoją ofertę o niszę rynkową jaką są biblioteki publiczne. Podczas seminarium zorganizowanym wspólnie z firmą Neurosoft przedstawiła rozwiązania usprawniające funkcjonowanie bibliotek.

– Cały czas poszukujemy możliwości rozwoju kompetencji w nowych, często niszowych obszarach. Każdy nowy klient jest tak samo ważny zwłaszcza w obecnej sytuacji rynkowej. Biblioteki to kilkadziesiąt tysięcy potencjalnych odbiorców o znikomej lub śladowej infrastrukturze informatycznej- podkreśla Piotr Majcherkiewicz, prezes Wola Info.

Podczas seminarium zorganizowanym w warszawskiej siedzibie Wola Info, firmy zaprezentowały technologie i rozwiązania o zastosowaniu możliwym w bibliotekach. Pierwszym z nich był system do rozpoznawania pisma drukowanego o nazwie BIP, przeznaczony do celowych rozwiązań. np. w systemu identyfikacji pojazdów czy projektach digitalizacji dużych zasobów (Urząd Patentowy, System Informacji Prawnej, System Informacji Gospodarczej itd.). Kolejne to Auto-lektor, skierowany do osób niewidomych lub niedowidzących (jest to polskie urządzenie czytające dowolny tekst drukowany, nawet gazety o słabej jakości druku i faksy) oraz NeuroLib- umożliwiający tworzenie cyfrowych repozytoriów książek i innych dokumentów oraz ich udostępnianie i dystrybucję za pośrednictwem internetu.

Firmy zaprezentowały również jeden z pierwszych w Polsce programów komputerowych, który potrafi przeczytać dowolną informację tekstową znajdującą się w zasobach naszych komputerów- SynTalk (wiadomości mogą pochodzić z różnych źródeł, takich jak: dokumenty tekstowe, bazy danych, arkusze kalkulacyjne, tekst z przeglądarki). Ostatnim przedstawianym rozwiązaniem był NeuroScoope, internetowy i intranetowy system do pełnotekstowego wyszukiwania informacji. Służy on bardzo precyzyjnemu pozyskiwaniu żądanych treści z dużych, dostępnych w postaci elektronicznej, zasobów będących w posiadaniu firmy lub w jej otoczeniu.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu