Tauron wdraża system do obsługi scentralizowanego handlu energią elektryczną oparty na technologii Oracle

Najważniejsze fakty

  • Oracle Polska informuje, że firma Tauron Polska Energia SA rozpoczęła wdrożenie scentralizowanego systemu wspomagającego procesy hurtowego handlu energią elektryczną. System o nazwie SOHHEE (System Obsługi Handlu Hurtowego Energią Elektryczną) został zaprojektowany oraz przystosowany do potrzeb Spółki przez firmę Transition Technologies SA, partnera Oracle Polska. Harmonogram wdrożenia został podzielony na pięć etapów z zakończeniem całości przedsięwzięcia planowanym na koniec czerwca 2009 roku. System SOHHEE jest oparty w całości na technologii Oracle.
  • Głównym wyzwaniem biznesowym, które skłoniło Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o wdrożeniu systemu SOHHEE, była potrzeba centralizacji obrotu energią w ramach grupy Tauron, która zapewniałaby integrację procesów związanych z wytwarzaniem energii i jej obrotem, Sukces takiego projektu wymagał organizacji pełnego centralnego dostępu do danych zgromadzonych wcześniej w rozproszonych obszarowo systemach informatycznych, a mających kluczowe znaczenie w podejmowaniu skutecznych decyzji przez pracowników działu handlowego Spółki Tauron.
  • Wdrażany w firmie Tauron system SOHHEE obejmuje kilka modułów stanowiących komponenty jednej wspólnej instalacji. Należą do nich: Trading Desk – zintegrowany pulpit handlowca; CORNUS – witryna internetowa, dzięki której można komunikować się z kontrahentami i służbami operatorsko-handlowymi; centralny węzeł WIRE dla potrzeb operatora handlowo-technicznego; SOWE – moduł monitoringu wszystkich jednostek wytwórczych Grupy; TAXUS – narzędzia do zarządzania kontraktami i obsługi grupy bilansującej; LARIX – moduł do prognozowania zapotrzebowania na energię i predykcji jej ceny; CONAN – mechanizm optymalizacji portfela handlowego; CEDRUS – moduł rozliczeń i raportowania.
  • Rozwiązanie SOHHEE będzie centralną platformą handlową, która pozwoli obsługiwać rynki bilateralne, giełdowe oraz rynek bilansujący. Produkt umożliwi także obsługę, kontrolę i optymalizację kontraktów handlowych.
  • Aplikacją uzupełniającą system będzie Centralne Repozytorium Danych oparte na technologii Oracle, gromadzące bieżące i archiwalne dane z systemów źródłowych poszczególnych spółek Grupy, takich jak systemy pomiarowe czy dane z platform handlowych.

„Wdrażane rozwiązanie jest doskonale przygotowane pod kątem nowych wymagań rynku energii elektrycznej” – mówi Krzysztof Zamasz, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Handlowych w firmie Tauron. „Jedyny system jaki spełniał oczekiwania naszej Spółki, to system Transition Technologies, dla którego naturalnym silnikiem bazy danych jest Oracle. Nie bez znaczenia jest też fakt, iż Oracle jest standardem w większości spółek Grupy Tauron a technologia firmy Oracle ma w sektorze utilities liczne referencje i niepodważalną pozycję. Nowy system pozwoli na wykorzystanie wszystkich dostępnych kontraktów w portfelu handlowym, uwzględniając takie elementy, jak prognozy zapotrzebowania, profile obciążeń jednostek wytwórczych, czy dostępne kontrakty bilateralne. Warto także wspomnieć, iż architektura tego rozwiązania jest tak skonstruowana, aby w przypadku pojawienia się kolejnych potrzeb można ją było do nich łatwo dostosować”.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu