Strach przed kryzysem przyczyną paraliżu decyzyjnego

Według najnowszego raportu „The Workplace Fear Index” sieciowej agencji United PR – Ketchum Worldwide, strach przed kryzysem ekonomicznym wpływa negatywnie na wiele aspektów funkcjonowania przedsiębiorstw, przyczyniając się do pogorszenia ich sytuacji ekonomicznej.

Raport „The Workplace Fear Index” wskazuje, że obawa przed zwolnieniami w wyniku kryzysu ekonomicznego wpływa pozytywnie na wydajność pracy wśród pracowników niższego i średniego szczebla. Ponad 50% pracowników w Stanach Zjednoczonych i 40% w Wielkiej Brytanii, którzy przyznają się do strachu przed skutkami kryzysu, deklaruje że zwiększyło w ostatnim czasie swoje zaangażowanie na rzecz firmy.

Strach przed skutkami kryzysu wpływa także na proces decyzyjny w przedsiębiorstwach. Pracownicy coraz częściej boją się podejmować ryzyko oraz unikają podejmowania decyzji biznesowych (25% badanych), co bezpośrednio przekłada się na paraliż decyzyjny firmy.

Skutkiem pogarszającej się sytuacji ekonomicznej jest spadek poziomu zaufania pracowników do kadry zarządzającej. Tylko połowa z przebadanych pracowników uważa, że menadżerowie dokonują dobrych decyzji w celu poprawy sytuacji ekonomicznej firmy. Ten brak zaufania jest najbardziej widoczny w Wielkiej Brytanii, gdzie tylko 30% pracowników wierzy, że decyzje podejmowane przez kadrę kierowniczą są słuszne.

Kryzys wpływa również na jakość obsługi klienta. Aż 10% pracowników, którzy obawiają się skutków kryzysu, z mniejszym zaangażowaniem obsługuje klientów. Dodatkowo niepokojący jest fakt, że tylko 37% pracowników jest skłonnych rekomendować produkty i usługi oferowane przez ich firmę (w porównaniu do 2/3 pracowników, którzy nie obawiają się kryzysu).

Lee Ohnian, ekonomista z Uniwersytetu Kalifornijskiego uważa, że „kryzys zaufania ma znaczący wpływ na proces podejmowania decyzji w kwestii zatrudnienia i inwestycji oraz ogranicza skłonność konsumentów do wydawania pieniędzy. To pierwszy tego typu kryzys finansowy w historii”.

Jednym z najskuteczniejszych narzędzi przeciwdziałania temu zjawisku jest  profesjonalnie zaplanowana strategia komunikacji wewnętrznej. Jej głównym celem musi być odbudowa autorytetu kadry kierowniczej oraz odtworzenie sprawnego mechanizmu decyzyjnego. Firmy powinny unikać skupiania się na krótkoterminowych korzyściach (czasowy wzrost wydajności) i dążyć do wyeliminowania zagrożeń (takich jak paraliż decyzyjny), które mogą negatywnie wpłynąć na sytuację firmy w perspektywie długoterminowej.

Informacje o badaniu „The Workplace Fear Index”

Badanie zostało przeprowadzone  przez Braun Research Inc. w dniach od 3 kwietnia do 10 kwietnia 2009 roku na próbie 1004 osób zatrudnionych w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii. Badanie przeprowadzono metodą wywiadu telefonicznego.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu