Marketing w sektorze usług medycznych, czyli jak to się robi w szpitalach

System opieki zdrowotnej przechodzi od kilku lat ogromne transformacje. Obejmują one zarówno sferę legislacyjną jak również sferę czysto gospodarczą. Zmieniło się rozumienie świadczeń zdrowotnych, a podmioty działające w sektorze usług medycznych coraz częściej przekształcają się w spółki prawa handlowego, które muszą funkcjonować na zasadach rynkowych.

Marketing w placówkach służby zdrowia

Zmiany te spowodowały konieczność wprowadzenia działań marketingowych do placówek ochrony zdrowia. Klienci, coraz bardziej świadomi swoich praw, szukają szczegółowych informacji na temat danej placówki i alternatyw wyboru. Dla placówki, działającej na zasadzie prawa handlowego oznacza to jedno – konkurencję. A także przyjęcie do wiadomości jednej z podstawowych reguł rynku konkurencyjnego – reklama jest dźwignią handlu; wyróżnij się lub zgiń. Rzeczą konieczną staje się zatem ustalanie planów i strategii marketingowych, dobór odpowiednich narzędzi oraz koordynacja takich działań.

Działania marketingowe, ale jak?

W związku z tym, że zmiany w podejściu do placówek ochrony zdrowia dokonują się w zawrotnym tempie, konieczne staje się również kształcenie menedżerów oraz pracowników takich jednostek w zakresie marketingu. Można to zrobić dwojako: za pomocą szkoleń i kursów prowadzonych przez specjalistów lub poprzez motywowanie do samoedukacji (self-study).

Szkolenia pod nazwą Marketing usług zdrowotnych prowadzone są m.in. przez wydawnictwo Wolters Kluwer Polska. – Zauważaliśmy, że sektor usług medycznych cierpi na brak informacji na temat planowania i realizowania działań marketingowych dla własnych placówek. Stąd nasza inicjatywa szkoleniowa. Program naszego kursu zakłada zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami z zakresu marketingu, pokazanie jak przeprowadzić analizy marketingowe, jak na ich podstawie formułować i realizować strategie oraz jak przeprowadzać segmentacje rynku usług zdrowotnych. – mówi Edyta Figura, Kierownik ds. szkoleń.

Osoby zajmujące się w placówkach promocją i marketingiem powinny również sięgać po publikacje pojawiające się sukcesywnie na rynku. Wśród nich znajduje się m.in. publikacja Beaty Nowotarskiej-Romaniak pt. Marketing usług zdrowotnych (2008, wyd. Wolters Kluwer Polska), która w przystępny sposób objaśnia, w jaki sposób należy zaplanować takie działania. Ciekawą propozycją jest również książka Dr Katarzyny Kot pn. Jakość i marketing usług medycznych (2008, wyd. Wolters Kluwer Polska), która porusza temat zastosowania marketingu relacji w zakładach opieki zdrowotnej, specyfikę relacji lekarz-pacjent oraz przedstawia wyniki badań przeprowadzonych na ten temat wśród pacjentów i lekarzy.

Coś się kończy, coś się zaczyna

Marketing w placówkach ochrony zdrowia za granicą nie jest już niczym nowym. W Polsce proces ten dopiero się rozpoczyna i ciekawie jest obserwować, jak jest wdrażany.

Jedno jest pewne; polskich placówek medycznych nie ominie konieczność promocji swoich usług. Tak jak stało się to już w innych krajach, stanęliśmy przed koniecznością przystosowania się do rzeczywistości rynkowej i zadbania o dobry wizerunek naszych szpitali, przychodni i gabinetów. Prowadzenie działań z zakresu marketingu i PR stało się niezbędne nie tylko w dużych zakładach opieki zdrowotnej, ale również w mniejszych, czy nawet jednoosobowych punktach, np. wśród lekarzy rodzinnych.

A zatem – dbajmy o swoją wiedzę; aby rozwijać swoje placówki z sukcesem.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu