TETA na straży finansów

Wrocławska TETA wprowadza na rynek kolejną wersję systemu do monitorowania i wykrywania nielegalnego obrotu środkami finansowymi SART. To odpowiedź na nowe, bardziej rygorystyczne wymogi prawa.

Nowe regulacje w zakresie przeciwdziałania wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu zawarte w Projekcie Ustawy wymuszają zastosowanie nowych narzędzi informatycznych w sektorze finansowym.

TETA wychodząc naprzeciw potrzebom sektora bankowego, wprowadza na rynek kolejną wersję Systemu Analizy i Rejestracji Transakcji SART, kompletnego i zintegrowanego pakietu analitycznego w pełni implementującego wymogi Projektu Ustawy. – Od lat staramy się wyprzedzać rynek. W momencie wejścia w życie nowych przepisów mieć już gotową wersję oprogramowania, która spełnia ich wymogi- podkreśla Jerzy Krawczyk, prezes TETY. Pierwsza wersja systemu SART działa w kilku polskich bankach, ale ze względu na tajemnicę handlową TETA nie może ujawnić ich nazw. – Myślę, że aktualna wersja spotka się z równie dużym zainteresowaniem banków jak jej poprzednik- dodaje prezes.

System Analiz i Rejestracji Transakcji (SART) jest optymalnym rozwiązaniem do monitorowania i wykrywania nielegalnego obrotu środkami finansowymi. Aplikacja przeznaczona jest dla „Instytucji Obowiązanych” w rozumieniu znowelizowanej „Ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu”. Poprzez wielowymiarowe analizy danych takich jak dane transakcyjne, dane klientów, podmiotów oraz relacje pomiędzy nimi, system automatyzuje proces śledzenia przepływu środków pieniężnych . Rozwiązanie to wyposażone jest w rozbudowany system raportowania, pozwalający niemal w dowolny sposób prezentować dane użytkownikowi. Co ważne, w przypadku standardowego rozwiązania, system SART nie wymaga żadnych dodatkowych komponentów zewnętrznych, licencji aplikacyjnych lub dedykowanych licencji serwerowych (np. serwera ORACLE, MS SQL Serwer, dodatkowych licencji serwera Windows itd.). Na uwagę zasługuje również fakt, że system SART został zaprojektowany zgodnie z wytycznymi odnoszącymi się do wymogów analityki bankowej, zawartymi w dyrektywach UE Capital Requirements Directive (CRD), nazywanych również Nową Umową Kapitałową lub BASEL II.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu