RADPOL SA publikuje skonsolidowany raport za I kwartał 2009

Grupa kapitałowa RADPOL SA – dostawca kompleksowych rozwiązań dla energetyki zawodowej i ciepłownictwa – osiągnęła 11,6 mln zł przychodu za pierwszy kwartał co oznacza blisko 29% wzrost w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wzrostowi przychodów z działalności grupy towarzyszył niewielki, związany z sezonowością spadek EBITDA do poziomu 2,7 mln zł.

Zysk netto w związku ze zwiększoną amortyzacją wyniósł 1,4 mln zł. Pierwsze dwa miesiące roku to dla RADPOL zawsze okres najniższej sprzedaży wysokomarżowych produktów do budowy instalacji ciepłowniczych i sieci energetycznych. Rozpoczynające się w marcu inwestycje prowadzone przez klientów RADPOL pozwoliły Spółce zwiększyć przychody o 49% w stosunku do lutego i znacząco poprawić wynik finansowy. Pozytywny trend będzie kontynuowany w kolejnych miesiącach.

RADPOL SA dzięki konsolidacji z zależną Elektroporcelaną stale zwiększa skalę swojej działalności. Integracja działów handlowych obu Spółek przebiega równolegle do znaczącego rozwoju asortymentu produktowego grupy. Uruchomienie nowego akceleratora pozwala Spółce na rozpoczęcie ekspansji w kierunku krajów Europy Zachodniej. W tym celu Spółka w marcu otworzyła pierwsze zagraniczne przedstawicielstwo w Niemczech dedykowane ciepłownictwu. Dzięki niemu Spółka chce wyraźniej zaznaczyć swoją obecność w krajach takich jak Niemcy, Austria, Szwajcaria czy Holandia.

„Pierwsze miesiące 2009 nie były dla Spółki łatwe. Ostra zima blokująca część inwestycji naszych klientów w połączeniu z opróżnianiem magazynów klientów poprawiających swa płynność finansową oraz spadająca wiarygodność wschodnich kontrahentów wpłynęła na ograniczenie sprzedaży. Spadek zamówień był szczególnie widoczny w przypadku wysokomarżowych wyrobów termokurczliwych do budowy podziemnych sieci przesyłowych, których modernizacje i przeglądy ze względu na najdłuższą od wielu lat zimę opóźniły się. Z drugiej strony marzec i kwiecień, pokazały nam, że inwestycje nie zostały wstrzymane, a jedynie przesunięte w związku z czym możemy wrócić na drogę dynamicznych wzrostów będących udziałem RADPOL SA od wielu lat.. Mam także pewność, że Spółka rezygnując z części niepewnych wschodnich kontraktów nie będzie musiała niemiło zaskakiwać swoich akcjonariuszy odpisami aktualizującymi wartość należności. Dzięki budowie nowych linii technologicznych jesteśmy też gotowi na aktywną akwizycję zachodnich rynków co także pozytywnie zaczyna wpływać na naszą sprzedaż i osiągane marże.” – mówi Andrzej Sielski, prezes zarządu RADPOL SA .

Grupa RADPOL mimo spowolnienia gospodarczego osiągnął w pierwszym tradycyjnie najgorszym dla Spółki kwartale 1,4 mln zł zysku netto, a na swoich rachunkach posiadał 5,2 mln zł wolnej gotówki. Wskaźniki te implikują bardzo dobrą sytuację płatniczą Spółki i w połączeniu ze stabilnym akcjonariatem jej atrakcyjność jako długoterminowej inwestycji portfelowej.

Spółka konsekwentnie realizuje strategię rozwoju oferty produktowej dla sektora energetyki zawodowej, który ze względu na konieczność inwestycji infrastrukturlanych będzie jednym z motorów wzrostu jej sprzedaży. RADPOL SA chce maksymalnie wykorzystać obecne spowolnienie gospodarcze i swój potencjał produkcyjny w celu ekspansji na rynki Europy Zachodniej.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu