Nowy analizator EtherScope eliminuje błędy związane z wydajnością sieci i wpływa na zmniejszenie kosztów

Firma Passus wprowadziła do oferty nową wersję analizatora EtherScope Network Assistant. Narzędzie oferuje udoskonalony pakiet testów walidacyjnych sieci LAN, eliminujących błędy, które mogłyby zostać wykryte przez użytkowników w trakcie zwykłych operacji podczas pracy.

Udoskonalone testy walidacyjne LAN są przeprowadzane przez rozbudowane narzędzie Service Performance Tool oraz udoskonalony pakiet Ethernet Performance Tests. Nowe możliwości EtherScope maksymalizują wydajność sieci oraz ograniczają do minimum czas przestoju dzięki identyfikacji i eliminowaniu problemów na etapie finalizacji projektu infrastruktury sieci LAN. Walidacja LAN oraz proaktywne rozwiązywanie problemów za pomocą EtherScope Network Assistant jest dużo tańsze niż reagowanie na reklamacje użytkowników i usuwanie problemów w działającej już sieci.

Rozbudowane narzędzie Service Performance Tool sprawdza, czy usługi sieciowe są dostępne i czy reagują właściwie. Service Performance Tool testuje wydajność DHCP, DNS, e-mail, FTP, plików NT, serwerów www oraz WINS. Użytkownik może zastosować własne ograniczenia dla każdego testu w celu szybkiej i łatwej analizy.

Udoskonalony pakiet Ethernet Performance Tests zapewnia testy RFC2544 (przepustowość, opóźnienia, utraty, back-to-back) oraz zaawansowane testy, takie jak współczynnik strat, błędy niestabilności i bitowe. Istnieje możliwość tworzenia własnych skryptów testujących celem automatyzacji procesu testowania dla potrzeb poprawiania specjalistycznych usług oraz ustanawiania ograniczeń testowych w ramach prostej analizy zaliczenie testu/brak zaliczenia. Proste, szybkie testy pętli zwrotnej są przeprowadzane przy użyciu EtherScope z wykorzystaniem testera sieci LinkRunner Pro Reflector.

Dostępność

Oprogramowanie EtherScope Network Assistant dostępne jest u przedstawiciela Fluke Networks w Polsce – w firmie Passus sp. z o.o. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie http://networks.passus.pl.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu