Konferencja Innowacyjność w biznesie

29 maja we Wrocławiu odbędzie się kolejna konferencja Biznes 2.0. Jej tematyka poświęcona będzie innowacyjności w nowoczesnym biznesie. Konferencja została objęta oficjalnym patronatem Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji.

Konferencja „Innowacyjność w biznesie” jest pierwszą ogólnopolską inicjatywą o takim charakterze. Skierowana do szerokiego grona odbiorców, pobudzać ma ich do innowacyjnego działania bez koncentrowania się na określonej branży. Brak zawężenia grupy odbiorców konferencji sprawia, że jest ona doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i wiedzy, a także inspiruje do innowacyjnych działań. Problematyka wykładów i warsztatów skupiona jest na pobudzeniu innowacyjności oraz jej praktycznych zastosowaniach w nowoczesnym biznesie.

Innowacyjność, obok kreatywności, to obecnie jeden z kluczowych elementów nowoczesnego przedsiębiorstwa. Firmy coraz częściej podkreślają innowacyjność wprowadzanych przez siebie rozwiązań, nie chcąc być postrzegane jako przedsiębiorstwa podatne na kryzys gospodarczy i nierozwojowe.

Konferencja „Innowacyjność w biznesie” jest przedsięwzięciem skupiającym się na propagowaniu idei innowacyjności. Bez względu na branżę to właśnie innowacyjność staje się dzisiaj jednym z najważniejszych podstaw nowoczesnych biznesów. Konferencja stanowi forum wymiany wiedzy doświadczonych praktyków, trenerów biznesu, właścicieli firm oraz wszystkich osób zainteresowanych pobudzaniem innowacyjności w swoich działaniach.

Przygotowane prezentacje oraz warsztaty skłonić mają uczestników konferencji do większej innowacyjności działań oraz aktywnego dzielenia się wiedzą. Konferencja „Innowacyjność w biznesie” służy również integracji różnych środowisk biznesowych, co także przyczynia się do powiększenia innowacyjności ich wspólnych działań.

Tematyka wykładów oraz warsztatów interesująca będzie dla przedstawicieli wszystkich branż, poszukujących nowych dróg rozwoju z zastosowaniem innowacyjnych pomysłów i wykorzystaniem nisz. Taka strategia jest szczególnie istotna w czasach spowolnienia gospodarczego.

Konferencja odbędzie się pod Patronatem Merytorycznym Innovatiki i Divante, gwarantujących swoim autorytetem najwyższą jakość merytoryczną wystąpień.

Konferencja „Innowacyjność w biznesie” odbędzie się 29 maja we Wrocławiu w salach konferencyjnych Cuprum Novum (ul. W. Sikorskiego 2-8). Więcej szczegółów i rejestracja uczestników na stronie Biznes 2.0 (http://www.biznes20.pl/konferencje/innowacyjnosc-w-biznesie/).

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu