Kampania frekwencyjna „Pępek Europy” nabiera rozpędu

Pierwsze akcje lokalne w ramach społecznej kampanii frekwencyjnej „Pępek Europy” odbyły się w kilkunastu miejscach w Polsce w najbliższy weekend (9-10 maja). Codziennie do koalicji na rzecz gromadnego udziału w eurowyborach przyłączają się nowe organizacje, z których każda przygotowuje lokalne akcje, happeningi i festyny.

Wiele będzie się też działo w 700 szkołach w całej Polsce, które zadeklarowały swój udział w kampanii. „Pępek Europy” nie tylko zachęca do głosowania 7 czerwca, ale także pomaga w podjęciu decyzji jak zagłosować. Służy temu „Latarnik Wyborczy”.

Kluczowym elementem kampanii jest współzawodnictwo polskich gmin o uzyskanie tytułu „Pępka Europy”. Przypadnie on w udziale tej gminie, w której frekwencja w wyborach do Europarlamentu będzie najwyższa. Już teraz na stronie www.7czerwca.org.pl trwa wirtualna zabawa „Przesuń Pępek”. Każdy może tu zadeklarować swój udział w eurowyborach i sprawić, że to jego gmina będzie pępkiem Europy, choćby przez chwilę.

Aktywny udział w kampanii zadeklarowało także prawie 700 szkół z całego kraju. Poprzez ciekawe działania przybliżają swoim uczniom wiedzę o Europie, jej kulturze i ustroju politycznym. Organizowane są konkursy, prezentacje multimedialne, pokazy filmów, wydawane są gazetki. Uczniowie przeprowadzają również sondy uliczne dotyczące udziału w wyborach. A na początku czerwca w zgłoszonych szkołach odbędą się prawybory, podczas których młodzi ludzie będą mieli okazję oddać swój głos na europarlamentarzystów, a przez to zachęcić także swoich rodziców do udziału w głosowaniu 7 czerwca. Natomiast 2 czerwca na 50 wyższych uczelniach odbędą się prawybory, które pokażą, jak mogą rozłożyć się głosy młodych ludzi podczas prawdziwego głosowania.

Już od 15 maja każdy z nas będzie mógł skorzystać ze znanego z poprzednich wyborów narzędzia internetowego pod nazwą „Latarnik Wyborczy”, które pomaga podjąć decyzję na kogo głosować. Dzięki odpowiednio dobranemu formularzowi pozwala określić, który kandydat ma program najbliższy poglądom osoby zamierzającej oddać swój głos w najbliższych wyborach do Parlamentu Europejskiego w Polsce – 7 czerwca br. Aby skorzystać z pomocy „Latarnika Wyborczego” wystarczy na stronie www.7czerwca.org.pl wypełnić odpowiedni formularz, który wskaże ugrupowanie najbliższe naszym poglądom.

Kampania „Pępek Europy” jest też cały czas obecna w mediach. W prasie lokalnej i ogólnopolskiej ukazują się artykuły zachęcające do głosowania. W radiu i telewizji emitowane będą wkrótce reklamy i spoty informujące o wyborach. Na ulicach widoczne będą też billboardy i plakaty. Uczestnicy wydarzeń organizowanych w ramach kampanii otrzymają gadżety. Wzory wszystkich materiałów promocyjnych są dostępne na stronie www.7czerwca.org.pl.

„Pępek Europy” to wielobarwna kampania zachęcająca do udziału 7 czerwca w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Została zainicjowana przez Koalicję 7czerwca (znaną dawniej jako Koalicja 21października), która wykorzystując doświadczenia kampanii „Zmień kraj. Idź na wybory” z 2007 roku, prowadzi obecnie ogólnopolskie akcje profrekwencyjne. W działania te zaangażowane są liczne organizacje pozarządowe, szkoły, uczelnie wyższe, grupy nieformalne, społeczności lokalne oraz media.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych zwiększeniem udziału obywateli w wyborach do włączenia się do naszych działań. Wasz udział pomoże nam dotrzeć do dużej grupy obywateli w całej Polsce!

Inicjatorami Koalicji 7czerwca są organizacje, które przeprowadziły kampanie frekwencyjną podczas ostatnich wyborów parlamentarnych: Fundacja im. Stefana Batorego, Instytut Spraw Publicznych, Fundacja Projekt: Polska, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacja FOR, PKPP Lewiatan, Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR, Stowarzyszenie Szkoła Liderów, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Fundacja im. Roberta Schumana, Związek Firm Public Relations, Mediacom, agencja Saatchi & Saatchi, agencja PZL.

Projekt jest realizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu