Grupa SECO/WARWICK po 1 kw. 2009: prawie trzykrotny wzrost zysku netto

 • by

Grupa SECO/WARWICK, jeden z największych na świecie producentów pieców do obróbki cieplnej metali, zanotowała w pierwszym kwartale 2009 roku niemal trzykrotny wzrost zysku netto, do 3,95 mln zł, przy przychodach ze sprzedaży na poziomie blisko 39,5 mln zł. Zysk EBITDA wzrósł o niemal 2599%, do 7,05 mln zł.

Najważniejsze wydarzenia pierwszego kwartału 2009:

 • Przekazanie do eksploatacji pieca klientowi produkującemu podzespoły wykorzystywane w elektrowniach jądrowych na rynku amerykańskim. Jest to urządzenie prototypowe i  wyjątkowe pod względem konstrukcji i technologii. Oddanie tego pieca pomogło SECO/WARWICK SA w pozyskaniu kolejnego istotnego zamówienia z branży energetyki  jądrowej w Europie.
 • Przygotowanie projektu finansowania z funduszów celowych PARP inwestycji w centrum rozwojowo-badawcze dla potrzeb rozwoju technologii lutowania wymienników aluminiowych HVAC. Zakładane nakłady wynoszą 2 mln zł, a dofinansowanie 50% wartości.
 • Finalizowanie negocjacji na dostawę pieców próżniowych do Egiptu o wartości 1,8 mln euro.
 • Uruchomienie pionowego pieca próżniowego u krajowego producenta podzespołów lotniczych.
 • Uruchomienie pieca topialnego tytanu (technologii Retech Systems) dla klienta w Kazachstanie.
 • Uruchomienie projektu R&D wraz z Politechniką Łódzką. Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zakładane nakłady wynoszą 6,3 mln zł, w tym dofinansowanie projektu w kwocie 2,8 mln zł.
 • Przekazanie do eksploatacji pierwszej ciągłej linii CAB wykonanej przez SECO/WARWICK S.A. dla klienta z Indii oraz podobnej linii dla klienta chińskiego wyprodukowanej przez SECO/WARWICK Tianjin w Chinach.
 • Podpisanie przez SECO/WARWICK S.A. kontraktu na dostawę pieca do przemysłu lotniczego na rynek hiszpański. Jest to piec pionowy dostarczany do zakładów naprawczych największego przewoźnika na rynku iberyjskim.
 • Przekazanie do eksploatacji pieca na potrzeby działu R&D. Jest to piec 25 bar z chłodzeniem gazami szlachetnymi. Rezultaty prób i badań pieca z chłodzeniem w helu 25 bar potwierdzają założenia projektowe oraz jego wyjątkowe własności techniczno-technologiczne.
 • Wprowadzenie programu redukcji kosztów i oszczędności w głównych spółkach grupy, które w skali roku przyniosą oszczędności rzędu. 10 mln zł. Redukcje zatrudnienia i renegocjacje umów.

Wyniki SECO/WARWICK w 1 kw. 2009 roku

Grupa SECO/WARWICK zanotowała w pierwszym kwartale 2009 roku spadek przychodów ze sprzedaży spowodowany niższymi zamówieniami w czwartym kwartale 2008 oraz pierwszym kwartale 2009 roku.

Jednocześnie Grupa odnotowała znaczną poprawę rentowność zarówno na poziomie operacyjnym jak również na poziomie zysku netto. Marża zysku brutto ze sprzedaży wyniosła 36,7% (1Q 2008: 14,1%) natomiast marża zysku netto 10,0% (1Q 2008: 1,9%).

Poprawa rentowności jest przede wszystkim wynikiem osłabienia się złotego w stosunku do euro oraz dolara amerykańskiego oraz konsolidacji spółki Retech Systems LLC. Wprowadzone oraz konsekwentnie realizowane programy oszczędnościowe w głównych spółkach Grupy, które w skali roku przyniosą oszczędności rzędu 10 mln zł, również przyczyniły się w istotny sposób do zwiększenia rentowności.

Wyniki spółek grupy

LZT Elterma SA zanotowała znaczną poprawę marży zysku brutto ze sprzedaży, z 12% w I kw. 2008 do 39% w I kw. 2009 roku, przy nieznacznym spadku sprzedaży z 12,33 mln zł w I kw. 2008 do 10,577 mln zł.

SECO/WARWICK SA zanotowało znaczną poprawę marży zysku brutto ze sprzedaży, z 13% w I kw. 2008 do aż do 45% w I kw. 2009, pomimo spadku sprzedaży z 33,15 mln zł w I kw. 2008 do 22,18 mln zł w I kw. bieżącego roku.

SECO/WARWICK Corporation zanotował spadek sprzedaży z 12,34 mln zł w I kw. 2008 do 6,88 mln zł w minionym kwartale 2009 roku. Mniejsza sprzedaż przyczyniła się do znacznego pogorszenia rentowności zysku brutto ze sprzedaży z 20% w pierwszym kwartale 2008 roku do 8% w pierwszym kwartale 2009 roku.

Konsolidacja spółki Retech Systems LLC przyniosła Grupie SECO/WARWICK 3,21 mln zł, a firm SECO/WARWICK Allied Indie i SECO/WARWICK Tianjin Chiny odpowiednio 120 tys zł i -150 tys. zł.

Portfel zamówień

Poziom zamówień w portfelu Grupy w pierwszym trzech miesiącach roku wyniósł około 16 mln dolarów i jest zbliżony do odnotwanego w tym samym okresie 2008 roku. Jednocześnie wartość złożonych ofert Grupy w pierwszym kwartale 2009 wyniosła 165 mln USD.

„Trudne warunki rynkowe są zawsze dobrym testem efektywności spółki i jej potencjału rozwoju. Uważam, że przeszliśmy ten test bardzo dobrze. Przeprowadziliśmy program oszczędnościowy i redukcji kosztów, który zaowocował wyraźnym wzrostem naszej rentowności. Jednocześnie realizujemy zaplanowane przez nas inwestycje produktowe, które umocnią naszą pozycję rynkową i będą budować wartość dla akcjonariuszy kiedy gospodarka światowa ponownie wróci na ścieżkę wzrostu.” – powiedział Leszek Przybysz, Prezes Zarządu SECO/WARWICK SA.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu