Epicor – solidne wyniki w pierwszym kwartale

Epicor Software Corporation (NASDAQ: EPIC), wiodący dostawca aplikacji biznesowych dla średnich przedsiębiorstw i firm z listy Global 1000 ogłosił wyniki finansowe za pierwszy kwartał zakończony 31 marca 2009 roku. Szef, prezes i CEO Georg Klaus skomentował: “Epicor osiągnął solidne wyniki finansowe za pierwszy kwartał, biorąc pod uwagę stale zmieniającą się sytuację ekonomiczną. Dolna granica zysków podniosła się dzięki naszym pro aktywnym działaniom mającym na celu zrównanie kosztów z przewidywanymi przychodami, w wyniku czego zyski nie-GAAP na akcję znalazły się na wysokim poziomie w porównaniu do ogłoszonych wcześniej prognoz. Całkowite przychody minimalnie nie sprawdziły się z naszymi prognozami i wyniosły około 1% poniżej oczekiwanego przez nas poziomu.”

Wyniki na zasadach GAAP: Przychód GAAP w pierwszym kwartale 2009 wyniósł 98,7 milionów dolarów, strata netto 1,6 miliona dolarów lub 0,03 dolara za akcję rozwodnioną. Dla porównania w pierwszym kwartale 2008 roku przychód GAAP wyniósł 102,2 miliony dolarów, strata netto GAAP 8,0 milionów dolarów lub strata 0,14 dolara za akcję rozwodnioną.

Wyniki nie notowane na zasadach GAAP1: Przychód nie-GAAP w pierwszym kwartale 2009 wyniósł 99,1 miliona dolarów, co nie zawiera około 0,4 miliona dolarów korekty wartości godziwej odroczonego przychodu dla rachunkowości zakupów NSB, przy dochodzie netto nie-GAAP 4,7 miliona dolarów lub 0,08 za akcję rozwodnioną. Dla porównania w pierwszym kwartale 2008 przychód nie-GAAP wyniósł 104,0 miliona dolarów, co nie zawiera około 1,8 miliona dolarów korekty wartości godziwej odroczonego przychodu dla rachunkowości zakupów NSB oraz dochodu netto GAAP 4,1 miliona dolarów lub 0,07 dolara za akcję rozwodnioną.

Przychód w pierwszym kwartale 2009 w poszczególnych segmentach: Przychód nie-GAAP z licencji w pierwszym kwartale 2009 wyniósł 13,2 miliona dolarów, w porównaniu do przychodu nie-GAAP z licencji 18,6 miliona dolarów w pierwszym kwartale 2008. Przychód z konsultingu nie-GAAP wyniósł 31,5 miliona dolarów w pierwszym kwartale 2009, w porównaniu z przychodem z konsultingu nie-GAAP 31,6 miliona dolarów w pierwszym kwartale 2008. Przychód z utrzymania nie-GAAP w pierwszym kwartale 2009 wyniósł 47,3 miliony dolarów, w porównaniu z przychodem z utrzymania nie-GAAP 47,7 miliona dolarów w tym samym okresie poprzedniego roku. Przychód GAAP ze sprzętu i pozostałe przychody w pierwszym kwartale 2009 wyniosły 7,2 miliona dolarów, w porównaniu do przychodu GAAP ze sprzętu i pozostałych przychodów wynoszącego 6,2 miliona dolarów w pierwszym kwartale poprzedniego roku.

Podsumowanie bilansu: Bilans firmy w dniu 31 marca 2000, łącznie z gotówką i ekwiwalentami gotówkowymi w wysokości 83,2 miliona dolarów. Na bilans korzystnie wpłynął wolny przepływ pieniężny2 7,2 miliona dolarów w czasie pierwszego kwartału 2009, co pomogło wesprzeć sumą około 8,5 miliona dolarów spłatę mechanizmów kredytowych firmy w ciągu kwartału. Całkowity bilans zadłużenia firmy w dniu 31 marca 2009 składa się przede wszystkim z 230 milionów dolarów na zobowiązania dla posiadaczy 2,375% uprzywilejowanych obligacji zamiennych firmy (minus opisana poniżej różnica kredytowa 48,1 miliona dolarów) i 86,5 miliona dolarów pożyczek w mechanizmie kredytowym firmy, wycenianym obecnie wg LIBOR plus 2,25%.

Na zakończenie pierwszego kwartału 2009 należności netto wynosiły około 79,1 miliona dolarów. W pierwszym kwartale 2009 firma miała stabilne inkaso gotówki w wysokości 112,9 miliona dolarów. Wskaźniki spłaty należności w dniach (DSO) w pierwszym kwartale 2009 wzrosły do 72, w porównaniu do 68 w czwartym kwartale 2008. Przychód przyszłych okresów na koniec pierwszego kwartału 2009 wyniósł 89,5 miliona dolarów.

Od pierwszego stycznia 2009 firma wprowadziła standard FSP APB 14-1 “Rachunkowość długów zamiennych” i wstecznie zastosowała go do wszystkich prezentowanych tutaj okresów. Zgodnie z tym standardem firma musi zmienić poprzednie metody księgowania dla swoich 230 milionów dolarów obligacji zamiennych. Zgodnie z tym firma zanotowała 61,8 miliona dolarów różnicy kredytowej jako dodatkowy kapitał wpłacony w momencie wypuszczenia obligacji 15 maja 2007. 31 marca 2009 różnica kredytowa wyniosła 48,1 miliona dolarów.

Firma amortyzuje różnicę kredytową do dnia, w którym będzie mogła rozpocząć wykup obligacji, czyli 15 maja 2014. Firma zanotowała koszty odsetek 3,3 miliona dolarów oraz 3,2 miliona dolarów w długach zamiennych w ciągu trzech miesięcy zakończonych odpowiednio 31 marca 2009 i 2008, z czego 1,4 miliona dolarów to gotówka.

Perspektywy biznesowe:

Ze względu na niepewność i ograniczoną możliwość przewidzenia sytuacji w globalnej gospodarce, wahaniach stawek sprzedaży i wymiany w branży IT, firma nadal dostarcza prognozy tylko na jeden kwartał naprzód.

W drugim kwartale 2009 całkowity przychód GAAP jest oczekiwany na poziomie 100 – 105 milionów dolarów, a zyski nie-GAAP na akcję w drugim kwartale 2009 na poziomie 0,08 – 0,09 dolara.

Prognozowane zyski nie-GAAP na akcję w drugim kwartale 2009 nie zawierają obecnych przewidywań dotyczących amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych wynoszących około 8,2 miliona dolarów, kosztów wynagrodzeń w formie papierów wartościowych wynoszących około 1,9 miliona dolarów i około 2,0 miliona dolarów niepieniężnych kosztów odsetek związanych z wdrożeniem przez Epicor standardu FSP APB 14-1. W drugim kwartale 2009 przewidywania dotyczące zysków nie-GAAP na akcję zakładają średnią ważoną akcji z 59,9 miliona akcji.

Konferencja telefoniczna dotycząca zysków

  • Firma przeprowadzi konferencję telefoniczną dla inwestorów i analityków dzisiaj o godzinie 17.00 czasu wschodniego/14.00 czasu pacyficznego.
  • Kiedy: poniedziałek, 4 maja 2009
  • Godzina: 14.00 PT
  • Numer telefonu: +1 (888) 819-8015, spoza USA +1 (913) 312-1229
  • Identyfikator konferencji: Epicor 2009 First Quarter Earnings Call
  • Webcast: http://ir.epicor.com

W czasie konferencji szef, prezes i CEO George Klaus oraz wiceprezes wykonawczy i CFO Michael Pietrini omówią zyski w pierwszym kwartale 2009. Zapraszamy inwestorów i analityków do uczestnictwa w konferencji. Należy zadzwonić około dziesięciu minut przed rozpoczęciem. Audio webcast na żywo zostanie udostępniony uczestnikom na stronie firmy http://ir.epicor.com i będzie przechowywany tam przez trzydzieści dni po konferencji.

  1. Należy zapoznać się z uzgodnieniami dotyczącymi mierników GAAP podanymi na końcu tej informacji prasowej.
  2. Wolny przepływ pieniężny jest miernikiem nie-GAAP. Firma oblicza wolny przepływ pieniężny biorąc skorygowany wskaźnik EBITDA, dodając wynagrodzenia w formie papierów wartościowych i odejmując nakłady kapitałowe, podatki dochodowe zapłacone gotówką i odsetki. W celu pełnego uzgodnienia należy zapoznać się z tabelą poniżej.
PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu