ed&r wzbogaca ofertę o rozwiązania Realtech

Spółka informatyczna ed&r podpisała umowę dystrybucyjną z firmą Realtech, niemieckim producentem rozwiązań do zarządzania infrastrukturą informatyczną. Na mocy umowy ed&r uzyskało status wyłącznego dystrybutora rozwiązań Realtech w Polsce.

Informatyczna spółka ed&r została wyłącznym przedstawicielem niemieckiej firmy Realtech, która zajmuje ważną pozycję na światowym rynku producentów rozwiązań do zarządzania infrastrukturą informatyczną w dużych i średnich organizacjach. Na mocy podpisanej umowy spółka ed&r udzielać będzie wsparcia technicznego współpracującym partnerom, którzy na polskim rynku odpowiadać będą za sprzedaż rozwiązań Realtech.

Realtech to niemiecki producent, który na swojej liście klientów ma ponad 2 tys. firm i organizacji, głównie dużych przedsiębiorstw. Firma działa od 1994 roku i poza siedzibą w Niemczech ma swoje przedstawicielstwa w Japonii, Singapurze, Nowej Zelandii i kilku krajach Europy. Współpraca z Realtech pozwoli firmie ed&r poszerzyć swoją ofertę o kilka rozwiązań dedykowanych do sprawowania nadzoru nad właściwym działaniem infrastruktury informatycznej. Rodzinę rozwiązań Realtech stanowi przede wszystkim marka „the Guard!”, pod którą oferowane są następujące, niezależne produkty:

  1. Asset Inventory Management Center, który wspomaga inwentaryzację wszystkich komponentów infrastruktury IT (urządzeń i oprogramowania),
  2. the Guard! Network Manager, który odpowiada za zarządzanie i monitorowanie urządzeń podłączonych do sieci (niezależnie od pochodzenia i producenta),
  3. the Guard! Service Desk – rozwiązanie do zarządzania incydentami, ukierunkowane na rozwiązywanie problemów, jakie mogą wystąpić w działaniu struktur informatycznych.

Jak podkreśla firma ed&r, Realtech to atrakcyjna oferta dla dużych i średnich organizacji, których działalność operacyjna w dużej mierze zależy od jakości funkcjonowania oprogramowania oraz urządzeń podłączonych do sieci informatycznej. „Jeśli procesy biznesowe w danej firmie zależą od działania systemów i komputerów – a także innych urządzeń elektronicznych – to Realtech jest na pewno atrakcyjnym rozwiązaniem do zwiększenia bezpieczeństwa i stabilności całej infrastruktury. W dodatku rozwiązania te są bardzo konkurencyjne z punktu widzenia kosztu wdrożenia i utrzymania” – podkreśla Jakub Sieńko, który w firmie ed&r odpowiada za sprzedaż rozwiązań. Firma utrzymuje, że w porównaniu do obecnie dostępnej na polskim rynku oferty podobnych rozwiązań, Realtech wymaga znacznie mniej czasu na wdrożenie. System ma także inne zalety, z których za najważniejsze ed&r podaje centralne sterowanie komponentami sieci, możliwość błyskawicznego wykrycia usterek, wadliwych komponentów sieci i wąskich gardeł oraz – być może najważniejsza – możliwość optymalizacji przebiegu procesów biznesowych z punktu widzenia managerów, a nie pracowników IT.

Model sprzedaży rozwiązań Realtech zostanie oparty na sieci dotychczasowych partnerów spółki ed&r oraz firm, które uzyskają status partnera. „Obecnie pracujemy nad poszerzeniem sieci naszych partnerów o wiarygodne i prężne firmy partnerskie. To do nich należeć będzie sprzedaż rozwiązań do klientów końcowych. Ed&r zachowa status dystrybutora oraz podmiotu odpowiedzialnego za szkolenia i wsparcie merytoryczne w kanałach dystrybucji” – dodaje Jakub Sieńko.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu