Teradata i SAP rozszerzają współpracę partnerską, niosącą klientom nowe korzyści biznesowe w obszarze Hurtowni Danych

SAP NetWeaver® Business Warehouse będzie działać na platformie Teradata, integrując technologie, które przyniosą obniżenie całkowitych kosztów utrzymania .

Teradata Corporation (NYSE: TDC), największa na świecie firma, skupiającą się wyłącznie na dostarczaniu rozwiązań do budowy hurtowni danych oraz narzędzi analitycznych dla przedsiębiorstw, i SAP AG (NYSE: SAP), największy światowy dostawca oprogramowania dla przedsiębiorstw poinformowały dzisiaj, na konferencji Teradata Universe o nowej umowie na przeniesienie hurtowni danych SAP NetWeaver® Business Warehouse (SAP NetWeaver BW) na technologię bazy danych Teradata. Klienci uzyskają jeszcze szybszy i wydajniejszy dostęp do szczegółowych danych przedsiębiorstwa , który pozwala na uzyskanie pełniejszego obrazu funkcjonowania firmy. Dzięki połączeniu sił SAP i Teradata wspólnie dostarczą zintegrowane, skalowalne rozwiązanie obniżające ogólne koszty utrzymania systemu i konsolidujące dane na jednej wydajnej platformie bazy danych Teradata. Niniejsza wiadomość została ogłoszona na konferencji Teradata Universe, głównej konferencji dla klientów europejskich, która odbywa się w Stambule, w dniach 26-29 kwietnia 2009 r.

Produkty Teradata i SAP są wykorzystywane przez firmy na całym świecie. Dzisiaj, klienci ci mają różne bazy danych dla swoich hurtowni i wykorzystują różnorodne narzędzia business intelligence do przeprowadzania analiz danych. Większość z nich posiada co najmniej jedną hurtownię danych SAP NetWeaver BW. Dzięki nowemu porozumieniu, klienci skorzystają ze zintegrowanej oferty obejmującej kompleksowo wszystko od infrastruktury i zarządzania hurtownią danych, po narzędzia BI. Konsolidacja wszystkich danych na jednej platformie bazy danych będzie wsparciem dla połączonych wysiłków klientów SAP i Teradata zmierzających do znormalizowania i zracjonalizowania ich inwestycji w IT przy jednoczesnym obniżeniu całkowitych kosztów utrzymania.

„Dla firm takich jak nasza, które wykorzystują ogromne ilości informacji z Teradata i SAP, obietnica ściślejszej integracji i bliższej współpracy ma duże znaczenie”, powiedział Joe Zakutney, Vice Prezes ds. Aplikacji Globalnych firmy Hershey. „Większość firm zdaje sobie sprawę, że scentralizowane hurtownie danych to najlepsze podejście do BI i analiz, i przewidujemy, że oprogramowanie SAP działające na platformie Teradata jest dokładnie taką kombinacją, którą uważamy za technologiczną zaletę w nadchodzących latach.”

„Przedsiębiorstwa wykorzystujące rozwiązania zarówno SAP, jak i Teradata dobrze rozumieją obietnice jakie niesie to nowe porozumienie, będące naturalnym krokiem naprzód, które pomoże nam osiągnąć jak największe korzyści z inwestycji w te partnerskie spółki”, powiedział Daniel Neuhaus, Szef Działu Hurtowni Danych i BI w Swisscom Switzerland AG. „Przyjmujemy tę wiadomość z entuzjazmem i oczekujemy, że współpraca partnerska pomiędzy SAP i Teradata przyniesie znaczące korzyści, tak w naszej branży, jak i wielu innych.”

Dzięki integracji oprogramowania SAP NetWeaver BW, SAP® BusinessObjects i rozwiązań Teradata Active Enterprise Data Warehouse, klienci będą mogli skonsolidować wszystkie informacje o przedsiębiorstwie w jednym miejscu, zwiększając w ten sposób przejrzystość szczegółowych informacji i umożliwiając szybsze i lepsze podejmowanie decyzji. Klienci mogą obniżyć koszty tworzenia i używania hurtowni danych swoich przedsiębiorstw poprzez przeniesienie ich na jedną platformę danych dostarczaną przez Teradata. Klienci odnoszą duże korzyści z zarządzania dużymi ilościami danych, skalowalności i prędkości przetwarzania oferowanej przez rozbudowany system Teradaty do zarządzania bazą danych (DBMS). Stanowi on uzupełnienie dla skalowalności BI i szybkości przeprowadzania analiz z oprogramowania SAP NetWeaver BW i SAP NetWeaver Business® Warehouse Accelerator. Funkcjonalności SAP w zakresie zarządzania informacjami (SAP Business Objects IM) i BI są dopełnieniem dla aspektu magazynowania danych i przeprowadzania pełnych analiz.

„Dyrektorzy działów inormatycznych zaangażowani w podnoszenie efektywności IT szukają możliwości skonsolidowania inwestycji w zakresie IT w całym przedsiębiorstwie,” powiedział Henry Morris, Vice Prezes ds. badań oprogramowania i usług na świecie w IDC. „Integracja SAP NetWeaver BW i bazy danych Teradata (zoptymalizowana dla potrzeb magazynowania danych przedsiębiorstwa) z narzędziami business intelligence SAP BusinessObjects wspiera tę strategię konsolidacji. Jest to znaczące osiągnięcie, które będzie pożądane, w szczególności przez wiele dużych firm, które są klientami zarówno SAP jak  i Teradaty. Będą one mogły poprawić skuteczność operacyjną poprzez używanie hurtowni danych przedsiębiorstwa i SAP NetWeaver BW na tej samej skalowalnej platformie Teradata.”

„Partnerstwo pomiędzy SAP i Teradata przyniesie klientom rozwiązanie kwestii nieustannie zwiększających się ilości danych, a jednocześnie przyspieszy i ułatwi dostęp do nich,” powiedział John Schwarz, członek Zarządu SAP AG. „Rozszerzenie naszych powiązań z Teradata zapewni klientom elastyczność używania rozwiązań SAP z rozwiązaniami Teradata Active Enterprise, pomagając przyspieszyć realizację korzyści z inwestycji w IT, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów wdrażania i kosztów działalności operacyjnej. Umowa z Teradata podkreśla nasze nieustanne zaangażowanie we współpracę z naszymi partnerami mającą na celu odnoszenie się do potrzeb naszych klientów, i przewidywanie tych potrzeb.”

Teradata ceni SAP jako strategicznego partnera w zakresie rozwiązań analitycznych i Business Intelligence.  Umowa partnerska odnawia i rozszerza rolę Teradata jako resellera oraz dostawcy strategicznej platformy bazy danych dla portfolio narzędzi SAP BusinessObjects, zapewniającego otwarte, heterogeniczne rozwiązania w obszarach business intelligence, zarządzania informacjami, zarządzania, ryzyka i zgodności, zarządzania wydajnością przedsiębiorstwa i wszystkich innych komponentów platformy technologicznej SAP NetWeaver. Dodatkowo, SAP i Teradata będą szukały możliwości wykorzystania wspólnych rozwiązań business intelligence u klientów nie korzystających z systemów ERP SAP.

„Połączenie Hurtowni SAP z Teradata na jednej, skalowalnej platformie hurtowni danych przedsiębiorstwa poprawi skuteczność operacyjną i infrastrukturę informacji w firmach,” powiedział Michael Koehler, Prezes i Dyrektor Generalny Korporacji Teradata. „Teradata zapewnia ogromne korzyści zwiększenia szybkości, skalowalności i inteligencji przedsiębiorstwom coraz częściej oczekującym szybkiego i wymiernego zwrotu inwestycji w technologię.”

Zintegrowane rozwiązanie będzie zaprezentowane w laboratorium (Co-Innovation Lab) SAP w Palo Alto, w Kalifornii. Laboratorium zapewnia klientom możliwość współpracy z SAP i Teradata nad rzeczywistymi symulacjami, dla potwierdzenia z wyprzedzeniem ewentualnych decyzji inwestycyjnych, co jest szczególnie pomocne w okresie trudności ekonomicznych.

Dodatkowe dzisiejsze oświadczenia można przeczytać na stronie: www.teradata.com/t/partners/SAP.

Następne duże wydarzenie: SAPPHIRE® 2009 Orlando

Ponad 10.000 klientów, partnerów i specjalistów z branży weźmie udział w SAPPHIRE® 2009, aby odkryć w jaki sposób SAP  i jego dobrze rozwijająca się sieć partnerska dostarcza rozwiązania IT pomagające najlepiej prowadzonym obecnie firmom osiągnąć przejrzystość w każdym aspekcie działalności. SAPPHIRE, główna impreza w zakresie edukacji i współpracy (networking), jest coroczną okazją dla dyrektorów, business managerów i osób podejmujących decyzje do zebrania się i przeanalizowania w jaki sposób innowacyjne rozwiązania branżowe wspierają długoterminowy, rentowny rozwój. SAPPHIRE 2009 odbędzie się w Orlando, na Florydzie, w dniach 11-14 maja 2009r.. Więcej informacji na stronie: www.sap.com/sapphire. Przyłącz się do rozmowy poprzez Twitter na #sapphire09.

Oprócz SAPPHIRE 2009, SAP będzie również gospodarzem SAP® World Tour 2009, serii lokalnych imprez w ponad 70 miastach w Europie, na Bliskim Wschodzie, w Azji i Ameryce Łacińskiej. Więcej informacji na stronie the SAP World Tour event page on sap.com.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu