Rząd Harpera będzie bronić na świecie kanadyjskiego humanitarnego i bezpiecznego dla środowiska polowania na foki

Kanadyjski rząd wyraził dzisiaj swoje głębokie rozczarowanie, zaniepokojenie i sprzeciw przeciwko głosowaniu Parlamentu Europejskiego zmierzającego do nałożenia embarga na pochodzące z Kanady produkty wytworzone w wyniku humanitarnych i bezpiecznych dla środowiska polowań na foki.

„Decyzja podjęta przez Parlament Europejski nie jest oparta na żadnych faktach.” – oświadczył Gail Shea, Minister Rybołówstwa i Oceanów. „Prowadzone przez Kanadę polowania na foki są objęte rygorystycznymi zasadami dotyczącymi dobra zwierząt i które są uznawane na całym świecie przez niezależnych obserwatorów. Ponownie ostrzegam moich europejskich odpowiedników przed niebezpieczeństwem, jakie niesie kierowanie się względami politycznymi przy wprowadzaniu w życie embarga obejmującego tradycyjne przemysły w innych krajach. Nasz rząd będzie bronić miejsc pracy i społeczności, które zależą od polowań na foki.”

„Jeśli UE nałoży embargo na handel wyrobami wytwarzanymi z fok musi on wykluczać inne kraje, takie jak Kanada, które stosują surowe przepisy dotyczące humanitarnego i bezpiecznego dla środowiska polowania na foki.” – stwierdził Stockwell Day, Minister Handlu Międzynarodowego oraz Minister Asia-Pacific Gateway. „Jeśli takie wykluczenia nie zostaną zastosowane, Kanada złoży protest w Światowej Organizacji Handlu (WTO).”

Rząd Kanady bada dokładne brzmienie proponowanych przepisów i poczyni odpowiednie działania, aby chronić kanadyjski przemysł polowania na foki i wytwarzania z nich produktów oraz w dalszym ciągu będzie bronić interesy Kanadyjczyków pracujących w tej branży. Będzie również kontynuować współpracę z partnerami w prowincjach, na terytoriach i branżowymi nad zachowaniem dostępu produktów z fok do innych rynków oraz nad wyszukiwaniem i budowaniem nowych rynków.

„Europejskie embargo miałoby niszczący wpływ na tysiące kanadyjskich rodzin w odizolowanych społecznościach żyjących na wybrzeżach, których roczny dochód w 25 do 35 procentach zależy od polowań na foki.” –  dodał Minister Shea. „W tych trudnych ekonomicznie czasach skutek takiej straty jest jeszcze poważniejszy i jeśli zostanie utracony runek europejski, wiele rodzin będzie musiało podejmować trudne decyzje dotyczące ich przyszłości.”

Embargo proponowane przez Parlament Europejski nie może stać się prawem, dopóki nie zostanie przyjęte przez Radę Unii Europejskiej, która reprezentuje kraje członkowskie. Ministrowie Shea i Day oświadczyli, że w celu zapewnienia podejmowania decyzji przez Radę w oparciu o dokładne informacje, rząd Kanady będzie w dalszym ciągu agresywnie przeciwstawiać się kampanii błędnego informowania prowadzonej przez zawodowe grupy zwalczające polowania na foki.

http://www.dfo-mpo.gc.ca

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu