Quinyx on Demand – 26% wzrostu pomimo kryzysu

UCMS Group, do którego należy PayrollCenter Sp. z o.o. – dostawca usług BPO i systemu Quinyx WorkForce do administrowania płacami i kadrami – zamknął pierwszy kwartał 2009 r. 26% wzrostem dochodów w stosunku do pierwszego kwartału 2008 roku.

Jest to najlepszym potwierdzeniem wzrostu zainteresowania przedsiębiorstw outsourcingiem usług płacowo-kadrowych oraz rozwiązaniami klasy „Software On Demand” czyli oprogramowaniem (i usługami) na żądanie, jakim jest Quinyx WorkForce. W Polsce wzrost ten był również silny i wyniósł ponad 20%.

Dostępny przez Internet system Quinyx WorkForce zapewnia pełną skalowalność zadań pomiędzy firmą a dostawcą usług. Oznacza to, że daje firmie możliwość samodzielnego realizowania całości, bądź wybranej części zagadnień płacowo-kadrowych, z jednoczesnym stałym dostępem do danych za pośrednictwem Internetu. Gwarantuje on praktycznie natychmiastową pełną funkcjonalność – zależną wyłącznie od szybkości poznawania systemu przez użytkownika – gdyż nie wymaga żadnej instalacji na serwerach użytkownika. Quinyx WorkForce to w pełni skalowalne – do potrzeb użytkownika – narzędzie do zarządzania zasobami ludzkimi (HR), płacami i innymi zagadnieniami związanymi z „człowiekiem w firmie”.

„Obserwujemy znaczący wzrost zainteresowania rozwiązaniami On Demand w Polsce, co jest zgodne z trendami występującymi na rynkach Europy Zachodniej oraz USA” – mówi Piotr Macieja, Dyrektor Zarządzający PayrollCenter Sp. z o.o. – „Z naszych rozmów z klientami wynika, że korzystanie z aplikacji i usług w modelu Software on Demand jest postrzegane jako atrakcyjna alternatywa w stosunku do tradycyjnych rozwiązań tzn. zakupu licencji i instalacji aplikacji na firmowych serwerach użytkownika.”

Opłaty wnoszone są w formie subskrypcji za użytkowanie – bez kosztów licencji i kosztów infrastruktury informatycznej. Ma to wiele atutów takich jak stałe i przewidywalne miesięczne koszty, pełne bezpieczeństwo zarówno pod względem realizowania zobowiązań wynikających z norm prawnych, jak i archiwizowania danych. Wszystko to wpływa na rosnące zainteresowanie systemem Quinyx WorkForce i satysfakcję jego bieżących użytkowników.

Dostawcą Quinyx WorkForce na terenie Polski jest PayrollCenter (www.payrollcenter.pl)

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu