Pakiet klimatyczny – sukces czy rozczarowanie

Jest oczywiste, że Polska powinna posiadać system energetyczny zapewniający wystarczalną produkcję, opłacalność oraz zachowanie równowagi ekologicznej – powiedział Andrzej Malinowski, prezydent Konfederacji Pracodawców Polskich podczas dzisiejszego (07.05) otwarcia debaty poświęconej rozwojowi sektora paliwowo – energetycznego „Pakiet klimatyczny, sukces – czy rozczarowanie”.

Jest to druga z cyklu debat zorganizowanych przez KPP w formie dialogu autonomicznego,  poświęconych problemom kluczowych branż w gospodarce. Gościem honorowym był wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak.

W dyskusji wzięli udział pracodawcy i przedstawiciele związków zawodowych działających w obszarze sektora paliwowo – energetycznego.

Prezydent KPP Andrzej Malinowski w swoim wystąpieniu podkreślił, że polscy przedstawiciele w UE, w czasie negocjacji nad pakietem klimatycznym prezentowali stanowisko zgodne z listem intencyjnym podpisanym w czasie I debaty energetycznej. – W tym sensie rząd zrealizował wnioski zawarte w naszym apelu, które padły na zakończenie I debaty energetycznej zorganizowanej przez KPP w dniach 1-2 października 2008 r. – powiedział prezydent Konfederacji. – Rozwiązania, które zostały zapowiedziane w Brukseli oraz ustanowienie okresu przejściowego m.in. dla Polski są dla nas w znacznej mierze satysfakcjonujące. Nie znaczy to, że odsunęły one wszelkie zagrożenia dla naszej, opartej na węglu – gospodarki – dodał.

Najistotniejsza dla Polski będzie odpowiedź na pytanie o skutki wdrożenia pakietu klimatycznego dla gospodarki oraz wskazanie działań koniecznych do ograniczenia kosztów i negatywnych skutków pakietu. Nie podlega dyskusji, że limity emisyjne wpłyną bardzo mocno na funkcjonowanie przedsiębiorstw z branży paliwowo-energetycznej. Co należy w tej sytuacji robić, by ten wpływ zminimalizować?

Resort gospodarki przewiduje dynamiczny rozwój produkcji energii elektrycznej i cieplnej w technologii wysokosprawnej kogeneracji, co oznacza, że podniesienie efektywności przy produkcji energii z węgla o 10 pkt. spowoduje, że koszt CO2 zmaleje o 30 proc.

Kolejnym działaniem jest wprowadzenie minimalnych standardów dla urządzeń i produktów zużywających energię oraz oznaczenie ich energochłonności.

– Bezpieczeństwo energetyczne Polski musi być oparte o własne zasoby paliw

i energii, w szczególności węgla kamiennego i brunatnego. Zapewni to uniezależnienie produkcji energii elektrycznej i w znacznym stopniu ciepła od zewnętrznych źródeł dostaw – podkreślił prezydent KPP, Andrzej Malinowski.

Zarówno przedstawiciele strony związkowej, jak i pracodawców zgodzili się, że podstawowe działania powinny być skierowane na ograniczenie emisji CO2, SO2 i NOx, zgodnie

z przyjętymi przez Polskę zobowiązaniami. Głównym celem w tym zakresie będzie ograniczenie emisji CO2 w wielkości możliwej technicznie do osiągnięcia, bez naruszania bezpieczeństwa energetycznego. Nowym kierunkiem działań będzie wprowadzenie w Polsce energetyki jądrowej, której bezsprzeczną zaletą jest brak emisji CO2.

Wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak w swoim wystąpieniu podkreślił wagę dialogu prowadzonego między pracodawcami a pracownikami sektora paliwowo – energetycznego. Zwrócił też uwagę na kształtowanie cen za energię. Wskazał na ogromną rolę, jaką w tym procesie zajmuje efektywność w produkcji energii i zaznaczył, że w kierunku kogeneracji powinna zmierzać polska energetyka. – Europa promuje „zieloną energię – podkreślił – przechodzi na „zieloną stronę mocy”.

Podsumowując debatę, prezydent Andrzej Malinowski stwierdził, że nieodzownym działaniem jest zmiana struktury całej branży paliwowo-energetycznej. Jego zdaniem szansę na rozwój mają tylko silne firmy, zdolne do podejmowania złożonych i kosztownych inwestycji, dysponujące własnym zapleczem surowcowym i badawczym. – Towarzyszyć temu musi przebudowa całego systemu finansowego i podatkowego otoczenia przedsiębiorstw górniczych i energetycznych oraz racjonalizacja zużycia energii przez ludność i przemysł – powiedział na zakończenie debaty prezydent KPP, Andrzej Malinowski.

W debacie udział wzięli:

 • Kazimierz Grajcarek – przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”,
 • Jacek Szubstarski – dyrektor Centrum Aktywów Energetycznych ENERGA S.A.,
 • Jarosław Zagórski – prezes zarządu, dyrektor generalny Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A,
 • Tomasz Karaś – dyrektor Departamentu Strategii PGNiG,
 • Ireneusz Bilewicz – wiceprzewodniczący Federacji Związków Zawodowych Przemysłu Chemicznego, Szklarskiego i Ceramicznego w Polsce,
 • Andrzej Konecki – przewodniczący Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ „Solidarność”,
 • Andrzej Krala – przewodniczący Sekcji Górniczej Ogólnokrajowego Zrzeszenia Związków Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego,
 • Marek Chabowski – Główny Energetyk Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A,
 • Herbert Wirth – I wiceprezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A,
 • Grażyna Turas – Paluch – główny Inżynier ds. Ochrony Środowiska Południowego Koncernu Energetycznego S.A,
 • Waldemar Lutkowski – członek Zarządu Głównego Forum Związków Zawodowych,
 • Wiesław Skrobowski – doradca prezydenta KPP.

W załączeniu wystąpienie Prezydenta KPP.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu