Bakalland przeznaczył 7,5 mln na buy back

Dzisiejsze NWZA Bakalland S.A. podjęło decyzję o przeznaczeniu 7,5 mln zł na skup akcji własnych spółki w celu ich umorzenia. Walne upoważniło zarząd do skupu maksymalnie 10 proc. wszystkich akcji Bakalland w ciągu najbliższych 24 miesięcy.

Bakalland S.A. – dynamicznie rozwijający się, jeden z większych dystrybutorów w Europie Środkowo-Wschodniej rozpoczyna skup akcji własnych, gdyż zdaniem zarządu Spółki ich wycena rynkowa nie odpowiada fundamentom i godziwej wartości przedsiębiorstwa. W ciągu ostatnich 6 miesięcy kurs giełdowy Bakalland S.A, spadł o ok. 30 proc., podczas gdy sytuacja finansowa  i wartość fundamentalna przedsiębiorstwa nie uległa aż tak drastycznemu pogorszeniu.

„Zarząd Bakallandu obserwując notowania spółki, chciał mieć możliwość skorzystania z możliwości skupu akcji własnych w celu ich umorzenia, by chronić interesy wszystkich akcjonariuszy Spółki – mówi Marian Owerko, Prezes Spółki. –„Jednocześnie mogę zapewnić, że za intencją uchwały buy back-u nie jest stworzenie możliwości wyjścia z inwestycji żadnemu ze znaczących akcjonariuszy Bakalland S.A.”

Procedurę skupu akcji warunkuje szczegółowo rozporządzenie Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 roku wykonujące dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych. W szczególności przewiduje ona, że dozwolony wolumen zleceń w buy-backu, to 25 % średniej dziennej liczby akcji w ciągu 20 dni sesyjnych poprzedzających dzień zakupu. Dodatkowo, maksymalna cena wyznaczona jest przez ostatni kurs z poprzedniej sesji oraz najwyższą bieżącą ofertę. Oznacza to, że spółce nie wolno przekroczyć tych dwóch wartości. Dodatkowym obostrzeniem, jest zakaz kupowania akcji w okresach zamkniętych.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu