Umowa UMed z Uniwersytetem w Turynie

W dniu 7 maja 2009r. podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Turynie i Uniwersytetem Medycznym w Łodzi. Celem zawartej umowy jest zwiększenie i pogłębienie współpracy pomiędzy tymi instytucjami a tym samym rozwój badań naukowych oraz szeroko pojętej dydaktyki. Realizacja wspólnych programów badawczych odbędzie się poprzez wymianę zarówno kadry naukowej jak i studentów.

W spotkaniu uczestniczyli: prof. Pietro Bracco, prof. Paweł Górski, prof. Jerzy Sokołowski, prof. Grażyna Śmiech – Słodkowska, dr Maria Gracja Pianczini.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu