Raport Money.pl: Koszt walki z pandemią grypy w Polsce to 400 mln zł

Money.pl dotarł do dokumentu Ministerstwa Zdrowia, który wskazuje, że aby zabezpieczyć szczepionki przeciw grypie tylko dla 20 proc. polskiego społeczeństwa, budżet musiałby wyłożyć ponad 210 mln zł, plus koszty ich przechowywania. Aby skutecznie walczyć z pandemią, należałoby znaleźć w sumie około 400 mln zł.

Obecnie rezerwy, z których rząd może błyskawicznie skorzystać w nagłej sytuacji kryzysowej, związanej chociażby z pandemią, sięgają łącznie około 367 mln zł.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Krzysztof Grzegorek, odpowiadając na interpelację sejmową w sprawie ewentualnej pandemii grypy, w styczniu 2008  napisał, że osiągnięcie wskaźnika 20 procent pokrycia populacji kraju zapasami szczepionki przeciwgrypowej, wiązałoby się z koniecznością zaplanowania środków finansowych w budżecie państwa w wysokości około 210 mln zł. Jest to koszt samego zakupu, nieobejmujący kosztów transportu i przechowywania.

Dodatkowo, w perspektywie dalszych 5 lub 10 lat, zależnie od długości terminu ważności leków, należałoby przewidzieć pieniądze na utylizację medykamentów z kończącym się terminem ważności oraz zakup partii leku z nowym terminem ważności po to by odtworzyć zapasy.

Tymczasem, w Polskim Programie Pandemicznym, który jest rządowym planem przygotowanym na wypadek wystąpienia ogólnoświatowej epidemii grypy, wskazuje się że 2,6 mln dzieci i 7,5 mln dorosłych mogłoby zachorować, jeśli zostanie do nas przywleczony wirus, który wywoła światową epidemię.

W ustawie budżetowej na 2009 rok zaplanowana została rezerwa ogólna w kwocie 90 mln zł. Rezerwa celowa w Ministerstwie Rolnictwa, według tegorocznego budżetu ustalona została na 276,8 mln zł z przeznaczeniem na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, w tym finansowanie programów zwalczania. W nagłej sytuacji kryzysowej Polska może więc błyskawicznie uruchomić obecnie około 367 mln złotych.

http://news.money.pl/artykul/w;polsce;jest;wirus;walka;z;pandemia;to;koszt;400;mln;zl,100,0,449380.html

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu