Polityka motoryzacyjna do przeglądu

Spośród wszystkich sektorów gospodarki, branża motoryzacja najmocniej odczuła skutki światowego kryzysu gospodarczego. Produkcja aut w Polsce w tym roku  spadła o połowę, mimo tego, że w kraju nie maleje liczba nabywanych samochodów. Wynika to głównie z korzystnej dla obcokrajowców sytuacji na rynku walutowym. Polacy jednak coraz częściej decydują się na zakup używanych aut.

– W czasie kryzysu nowy samochód jest dobrem, na które popyt drastycznie spada, co mocno odczuwają polskie przedsiębiorstwa motoryzacyjne. Tym samym stan techniczny aut poruszających się po drogach jest coraz gorszy. Dlatego już dziś branża motoryzacyjna potrzebuje wprowadzenia takich rozwiązań, które będą stymulować popyt na auta nowe – mówi Krystian Poloczek, wiceprezydent Konfederacji Pracodawców Polskich.

KPP opowiada się za zastąpieniem podatku akcyzowego podatkiem ekologicznym. Rozwiązanie to polega na odejściu od dotychczasowego opodatkowania samochodów osobowych, liczonego od wartości i pojemności skokowej silnika, na rzecz wprowadzenia nowego systemu opartego na wartościach i czynnikach ekologicznych.

Eksperci Konfederacji od kilku lat opowiadają się za uzależnieniem stawki podatku ekologicznego od wielkości emisji szkodliwych substancji bez zróżnicowania na typy silnika (diesel, benzyna, napęd elektryczny, napęd hybrydowy). Dlatego pozytywnie oceniają zapowiedzi Ministerstwa Finansów, dotyczące projektu wprowadzenia ulgi w planowanym podatku ekologicznym dla posiadaczy aut, od których zapłacono akcyzę. Skonstruowanie opłaty na podstawie mierzalnych, obiektywnych wskaźników, wykluczy możliwość zaniżania podatku od nabywanych starych aut. Konstrukcja tej opłaty powinna zostać ukształtowana w taki sposób, by jak najszybciej wyeliminować z ruchu drogowego pojazdy, które nie spełniają norm ekologicznych, a tym samym pobudzić popyt na pojazdy nowe, które są bezpieczne i oszczędne.

Ministerstwo Gospodarki rozważa wprowadzenie bonusów wartości kilku tysięcy złotych dla osób, które przed zakupem nowego auta poddadzą złomowaniu swój stary samochód.

– W tym aspekcie przyjąć należy takie parametry, które z jednej strony uczynią bonusy rzeczywistą zachętą do zakupu nowego samochodu, a tym samym zachęcą do złomowania starego auta – uważa Krystian Poloczek.

Doświadczenia innych krajów europejskich pokazują, że system „bonusów-ekwiwalentów” za złomowanie starego auta pobudza do zakupu nowych samochodów. Brak takiego rozwiązania powodować będzie, że na drogach nadal poruszać się będą „wraki”, bez ubezpieczenia i przeglądu technicznego, zatruwające środowisko naturalne. Zrealizowany w ten sposób zostanie jedynie cel fiskalny resortu finansów, natomiast na pewno ucierpi na tym ekologia i stan bezpieczeństwa na drogach.

Konfederacja Pracodawców Polskich popiera działania, które mają na celu uproszczenie zasad ustalania podatku dotyczącego samochodów osobowych tak, by skorzystali na tym zarówno przedstawiciele przemysłu motoryzacyjnego, jak i klienci salonów samochodowych.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu