Plus umocnił pozycję lidera

Po pierwszym kwartale br. operator sieci Plus umocnił pozycję lidera rynku pod względem liczby klientów – na dzień 31 marca br. Polkomtel S.A. obsługiwał  14 576,2 tys. klientów, wyprzedzając kolejnego gracza na rynku o blisko 900 tys. klientów. Ponadto Polkomtel S.A. osiągnął w minionym kwartale najwyższą wartość przychodów  2021 mln PLN i jako jedyny z trójki dużych operatorów zwiększył poziom EBITDA  w stosunku do IV kwartału 2008 r.

W I kwartale br. Polkomtel nadal pozostawał zdecydowanym liderem w najbardziej wartościowym segmencie rynku, czyli segmencie klientów kontraktowych, których baza na koniec marca wynosiła 6 691,3 tys. i była większa w porównaniu z analogicznym okresem 2008 r. o 11,4%. Równocześnie Polkomtel zdobył pozycję lidera w segmencie usług przedpłaconych, co jest wynikiem między innymi wprowadzenia marki 36.6 i nowej oferty cenowej w Simplusie. Na koniec I kwartału br. baza użytkowników ofert  pre-paid Polkomtel liczyła 7 885,0 tys., co oznacza wzrost w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego o 4,9%.

„Umocnienie się Polkomtela na pozycji lidera – nie tylko pod względem liczby klientów, ale i wskaźników finansowych – to sukces podwójny, bo osiągnięty w trudnym czasie spowolnienia gospodarczego – powiedział Jarosław Bauc, Prezes Zarządu Polkomtel S.A. – Spodziewając się osłabienia dynamiki wzrostu branży telekomunikacyjnej w wyniku pogarszającej się sytuacji makroekonomicznej, dojrzałości rynku i asymetrii w traktowaniu graczy rynkowych przez regulatora, odpowiednio wcześnie podjęliśmy stosowne kroki i dzięki temu zmniejszyliśmy negatywne skutki dla Spółki. Tak dobre wyniki I kwartału, tradycyjnie charakteryzującego się niższymi wskaźnikami w ciągu roku, to dla nas kolejne potwierdzenie, że wyjątkowo trafnie interpretujemy sygnały płynące z rynku. To także dowód naszej elastyczności i otwartości na oczekiwania klientów. Umowa minutowa, oferta 36.6, taryfa Twój Profil w Simplusie czy taryfa TanioRozmowna dla klientów bieznesowych to wprowadzone ostatnio rozwiązania, które pozwalają klientom największej sieci w Polsce optymalizować korzystanie z usług zgodnie z ich potrzebami i możliwościami finansowymi”.

Polkomtel został też liderem rynku pod względem przychodów – ich wartość w I kwartale wyniosła 2021 mln PLN, co zapewnia Spółce 34,3% udziału w rynku przychodowym trzech operatorów. Warto podkreślić, że przychody Spółki w I kwartale ’09 w porównaniu z I kwartałem ’08 pozostały niemal niezmienione pomimo recesji i niekorzystnych decyzji regulacyjnych dotyczących asymetryczności stawek MTR.

Również pod względem wskaźnika EBITDA Polkomtel osiągnął najlepszy wynik – jako jedyny z trójki dużych operatorów zwiększył jej wartość w stosunku do IV kwartału ’08 – w I kwartale br. wyniosła ona 679 mln PLN. Poziom % EBIDTA wyniósł 33,6% i był o kilka punktów procentowych wyższy niż u konkurencji. Oznacza to, że Polkomtel najwcześniej i najsprawniej zareagował na zmieniającą się sytuację gospodarczą i osłabiającą się złotówkę, redukując negatywne konsekwencje dla wyników Spółki. Zysk netto w I kwartale ’09 osiągnął poziom 213 mln PLN, co oznacza wzrost o 21,3% w stosunku do IV kwartału roku ubiegłego.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu