Outsourcing wpisany w strategie firm

ArchiDoc Sp. z o. o. – lider w dziedzinie innowacyjnego zarządzania dokumentami i outsourcingu procesów biznesowych – podsumował rezultaty badań rynku outsourcingu back-office.

Z analiz przeprowadzonych przez IPSOS*, wynika, że przekazywanie na zewnętrz czynności administracyjnych stanowi element strategii rozwoju wielu firm i instytucji, a decyzje w tej sprawie coraz częściej podejmowane są przez zarządy przedsiębiorstw (55%).

W porównaniu do poprzedniego badania wykonanego w 2006 roku, jedną z kluczowych zmian zaobserwowanych na rynku jest przekazywanie uprawnień decyzyjnych dotyczących outsourcingu na wyższe szczeble zarządzania. Spośród badanych spółek, największy odsetek firm, w których decyzje o outsourcingu podejmuje zarząd znajduje się w sektorze handlu (67%) i produkcji (52%). Także w branży transportowej i finansowej średnio 50% tego typu decyzji podejmowanych jest na najwyższych szczeblach zarządzania.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu