Optymalne regulacje podatkowe w ochronie zdrowia

6 maja br. Konfederacja Pracodawców Polskich we współpracy z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Pracodawców Prywatnej Służby Zdrowia – Medycyna Prywatna, Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Szpitali Niepublicznych, Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Niepublicznych Szpitali Samorządowych, Związkiem Powiatów Polskich oraz Akademią Menedżera Zdrowia zorganizowała konferencję pod nazwą „Optymalne regulacje podatkowe w ochronie zdrowia”.

Otwarcia dokonali: Prezydent KPP, Andrzej Malinowski oraz Rektor Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego – Daria Nałęcz.

Celem konferencji było omówienie problemów dotyczących podmiotów ochrony zdrowia w zakresie regulacji podatkowych. Jednym z głównych tematów  poruszanych podczas konferencji była poprawa sytuacji polskich szpitali poprzez wprowadzenie zerowej stawki VAT na usługi medyczne. „Stawka ta będzie wspierać procesy inwestycyjne w ochronie zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem rewitalizacji infrastruktury i modernizacji wyposażenia szpitali” – uważa ekspert KPP Robert Mołdach.

Pan Minister Adam Fronczak podczas konferencji przedstawił rozwiązania w zakresie skoordynowania podatku VAT z potrzebami sektora opieki zdrowotnej w krajach Unii Europejskiej wskazując na różnorodne możliwości odzyskiwania lub rekompensowania kosztów podatku poniesionego przez placówki zdrowia. Pani Posłanka Beata Małecka-Libera zadeklarowała poparcie starań Konfederacji Pracodawców Polskich o wypracowanie w tym zakresie optymalnego rozwiązania dla Polski.

Mając świadomość jak ważnym czynnikiem wpływającym na jakość pracy, a tym samym na wydajność przedsiębiorstw jest zdrowie, Ogólnopolski Związek Pracodawców Prywatnej Służby Zdrowia Medycyna Prywatna przedstawił również projekt nowelizacji ustawy o podatku PIT. Projekt ten zakłada zwolnienie z opodatkowania świadczeń zdrowotnych finansowanych przez pracodawców swoim pracownikom i ich rodzinom do wartości określonej limitem.

Zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich, korzystną zmianą jest przyjęty przez Radę Ministrów 26 kwietnia br.” plan B„ zakładający reformę służby zdrowia i przekształcenie zakładów opieki zdrowotnej w spółki prawa handlowego. Reforma szpitali zakłada również refinansowanie kosztów podatku VAT poniesionych w związku z aportem majątku.  „Dostrzeżenie VATu jako nieodzyskiwalnego dotąd kosztu w ochronie zdrowia jest przełomowym momentem w reformie polskiego systemu opieki zdrowotnej” twierdzi Andrzej Mądrala, wiceprezydent KPP.

Z doświadczeń KPP wynika, że konsultacje społeczne są cennym czynnikiem wpływającym na możliwość wypracowanie optymalnych rozwiązań, o czym może świadczyć fakt, że w konferencji udział wzięli udział Związek Powiatów Polskich reprezentowany przez  Marka Wójcika oraz  Maria Ochman przewodnicząca Krajowej Sekcji Służby Zdrowia NSZZ Solidarność.

W konferencji udział wzięli m.in.: Wiceminister Zdrowia, Adam Fronczak, Wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Zdrowia, posłanka Beata Małecka- Libera, Wiceprezydent KPP, Andrzej Mądrala, rektor WSHiP, Daria Nałęcz, Reprezentanci  związków pracodawców prywatnej służby zdrowia  oraz naczelnicy regionalnych placówek NFZ, eksperci ds. opieki zdrowotnej, eksperci podatkowi, dyrektorzy publicznych szpitali, prezesi niepublicznych placówek służby zdrowia, a także środowisk naukowych.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu