Nordea Bank Polska wprowadza zmiany do Tabeli Opłat i Prowizji

Tagi:

Nordea Bank Polska podjął decyzję o wprowadzeniu zmian w Tabeli Opłat i Prowizji dla Klientów Indywidualnych. Od 11 maja posiadacze rachunku Nordea Spektrum będą mogli bezpłatnie dokonywać przelewów internetowych. Zmieniła się również opłata za przelewy papierowe składane w oddziale Banku oraz  za prowadzenie rachunku Nordea.

Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku Nordea wzrośnie o 1 zł. i wynosić będzie do 4 zł. Nie wzrośnie natomiast opłata za prowadzenie rachunku Nordea Spektrum.

Zmianie ulegnie także opłata za realizację przelewu niezdefiniowanego za pośrednictwem operatora w Centrum Obsługi Klienta i będzie wynosiła 5 zł. Opłaty zmieniły się także w stosunku do przelewów i zleceń jednorazowych z datą przyszłą na rachunek w innym banku.

Dla wszystkich klientów płatne będzie przygotowanie dokumentów przez pracownika Banku, dokonanie zmiany umów o prowadzenie rachunku bankowego z indywidualnego na wspólny (lub odwrotnie) oraz warunków prowadzenia rachunku. Opłata wynosić będzie 10 zł jednorazowo.

Zmiany opłat i prowizji będą dotyczyły także wybranych czynności dot. przelewów w obrocie krajowym i obrocie dewizowym. Bank nie będzie pobierał opłat za zlecenie jednorazowe na rachunek w banku Nordea, przelewy tytułem składki na rzecz Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA oraz realizację zlecenia jednorazowego lub stałego tytułem składki na rzecz Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA.

Zmianom ulegną stawki dot. poleceń wypłaty wysłanych w walucie obcej do innego banku w kraju lub do banku zagranicznego w walucie obcej lub PLN.

Płatne (3%, min. 15 zł) będą wypłaty z obcych bankomatów za granicą Polski za pomocą karty Visa Electron/Instant. Wypłaty dokonywane na terenie Polski kartami z rachunku Nordea Spektrum pozostaną bezpłatne.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu