LANXESS reaguje na załamanie się popytu poprzez uruchomienie pakietu działań

Z powodu niezmiernie trudnej sytuacji rynkowej niemiecki koncern LANXESS AG produkujący wyroby z dziedziny chemii specjalistycznej, odnotował w pierwszym kwartale 2009 roku znaczący spadek popytu. Mimo kryzysu przedsiębiorstwo – między innymi za sprawą pakietu działań „Challenge09“ – mogło uzyskać dodatni wynik operacyjny. Ze względu na wzmagający się popyt i rosnącą skuteczność działań „Challenge09“ oczekuje się, że w drugim kwartale nastąpi poprawa obrotów handlowych.

Obroty koncernu spadły w porównaniu z okresem ubiegłorocznym o 31,3 proc. do poziomu 1,054 (1,535) mld euro. Wynik ten, po uwzględnieniu zmian portfolio i pozytywnych efektów walutowych, skurczył się o 37,9 proc. w porównaniu z poziomem ubiegłorocznym. Sam spadek ilościowy wyniósł przy tym 36,1 proc. Wartość EBITDA przed uwzględnieniem efektów specjalnych spadła o 70 proc. do poziomu 66 (220) mln euro, natomiast marża EBITDA do 6,3 proc, gdy dla porównania, w roku ubiegłym wynosiła ona 14,3 proc. LANXESS musiał ponownie dokonać korekty w postaci kompleksowego obniżenia wartości zapasów w wysokości blisko 40 mln euro, będącej następstwem dalszego spadku kosztów surowców.

Wynik koncernu w pierwszym kwartale wyniósł minus 14 mln euro, gdy dla porównania w roku ubiegłym koncern wypracował zysk w wysokości 104 mln euro. Cash flow z działalności operacyjnej wzrósł o 77 mln euro do 122 mln euro, dzięki czemu możliwe było znaczące obniżenie zobowiązań netto z 864 mln euro na koniec roku 2008 do 744 mln euro.

Axel C. Heitmann, Prezes Zarządu LANXESS AG, stwierdził: „Światowa recesja dotknęła wszystkie obszary działalności. Spadek popytu o ponad 35 proc. osiągnął rozmiary historyczne. Jednak dzięki kompleksowemu pakietowi działań „Challenge09”, którego natychmiastowe wdrożenie objęło swym zasięgiem cały świat, udało nam się osiągnąć wynik w wysokości blisko jednej trzeciej wartości uzyskanej w bardzo udanym roku ubiegłym.”

„Challenge09“ stanowi kombinację obejmującą liczne działania techniczne, jak również rezygnację z wynagrodzeń w obszarze personalnym wzgl. redukcję czasu pracy. Koncern chce w ten sposób zaoszczędzić w tym i następnym roku około 250 mln euro. Kluczowym elementem globalnego pakietu działań jest elastyczne zarządzanie zakładami produkcyjnymi. Organizowanie się koncernu LANXESS w małe jednostki, sieć zakładów przemysłowych na całym świecie, skoncentrowanie się na określonych produktach, których proces produkcyjny cechuje duża elastyczność, pozwala koncernowi szybko reagować na zmiany popytu. Dzięki temu LANXESS może również pozostać wierny swojej strategii „cena przed ilością”. Dodatkowo samo tylko przesunięcie dużych projektów w roku 2009 pozwoli na przeniesienie w przyszłość wydatków w wysokości 100 milionów euro.

Heitmann stwierdził: „Ta elastyczność w sterowaniu naszymi procesami produkcyjnymi na całym świecie, jak również dodatkowe działania polegające na redukcji kosztów stawiają nas na pozycji, która pozwala nam na obniżenie progu rentowności o ok. 10 punktów procentowych.”

Perspektywy

Z powodu niezmiennie trudnej do ocenienia sytuacji klientów z branży przemysłowej nie jest w dalszym ciągu możliwe przedstawienie przez koncern LANXESS szczegółowych perspektyw na cały rok. Obroty i wyniki będą na poziomie niższym niż w roku ubiegłym.

Na drugi kwartał 2009 roku LANXESS zakłada wartość EBITDA przed korektą efektów specjalnych na poziomie 100 – 120 mln euro. Heitmann oświadczył: „Liczymy się z wyraźną poprawą w porównaniu z pierwszym kwartałem, będzie to jednak poziom niższy niż w roku ubiegłym.“ Prezes Zarządu wyjaśnił: „Oprócz pozytywnych efektów wynikających z pakietu „Challenge09“ zakładamy, że zmniejszanie zapasów magazynowych naszych klientów wkrótce dobiegnie końca, jak również liczymy się ze wzrostem popytu w Azji.“ LANXESS oczekuje jeszcze tylko obniżenia wartości zapasów w wysokości 10 mln euro.

Według informacji udzielonych przez Axela C. Heitmanna koncern LANXESS ma silną pozycję finansową i dysponuje obecnie rezerwami płynności znacznie przekraczającymi kwotę 2 mld euro.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu