Jeronimo Martins ogłasza wyniki za I kwartał 2009

Portugalska Grupa Jerónimo Martins zamknęła I kwartał roku 2009 wzrostem sprzedaży o 6,7 % w stosunku do tego samego okresu w ubiegłym roku, przekraczając wartość 1,6 mld euro. W porównaniu do analogicznego okresu 2008 r., zysk netto Grupy JM wzrósł o 2 %, dając wynik 32,5 mln euro.

Sprzedaż całkowita w sieci Biedronka, należącej do Grupy JM, na koniec I kwartału 2009 r. wzrosła o 5,2% w euro (32,3% w PLN) w porównaniu do I kwartału 2008 i wyniosła blisko 800mln euro (3,5 mld PLN) pomimo, iż w tym roku wzrost sprzedaży związany ze Świętami Wielkanocnymi nie przypadał w pierwszym kwartale, tak jak w ubiegłych latach. Sprzedaż porównywalna (tzw. like for like) w pierwszym kwartale wzrosła o 7,7 %.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu