IPOPEMA Securities dołączy do grona spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Spółki IPOPEMA Securities SA złożony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie i dopuszczenie do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Przedmiotem wprowadzenia do obrotu na giełdzie jest 28.571.410 akcji.

Spółka planuje debiut na warszawskim parkiecie pod koniec maja br. Decyzja dotycząca wprowadzenia Spółki na GPW po części wynika z zapisów umowy inwestycyjnej zawartej w 2006 roku pomiędzy założycielem i głównym akcjonariuszem IPOPEMA Securities, Jackiem Lewandowskim a funduszem Manchester Securities Corporation. Umowa przewidywała upublicznienie firmy w ciągu 3 lat.

Zarząd Spółki zakłada, że debiut na GPW przyczyni się do umacniania wizerunku IPOPEMA Securities jako wiarygodnego partnera dla klientów oraz zwiększy rozpoznawalność marki na rynku w kraju i za granicą.

Debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie to ważny krok w rozwoju firmy. Działamy w sektorze usług finansowych, gdzie zaufanie do instytucji jest jednym z najważniejszych kryteriów wyboru, którym kierują się klienci. Spółka publiczna daje gwarancję stosowania wysokich standardów korporacyjnych oraz najwyższej przejrzystości działania. Mamy nadzieję, że status spółki publicznej będzie naszym dodatkowym atutem w budowaniu pozycji firmy na rynku w kraju i za granicą – powiedział Jacek Lewandowski, prezes zarządu IPOPEMA Securities SA.

Upublicznienie Spółki IPOPEMA Securities ma również znaczenie w związku z wdrożonym programem motywacyjnym. Program akcjonariatu pracowniczego pozwoli na utrzymanie obecnych specjalistów i w przyszłości umożliwi pozyskanie do zespołu kolejnych doświadczonych pracowników. Obecna kadra profesjonalistów z sektora usług finansowych i doradztwa dla biznesu stanowi o przewadze konkurencyjnej Grupy IPOPEMA na rynku. Program motywacyjny Spółki jest oparty o emisję warrantów  subskrypcyjnych, których posiadacze (wskazani przez zarząd pracownicy) mogą być uprawnieni do nabycia akcji nowej emisji stanowiących łącznie nie więcej niż 17% kapitału zakładowego Spółki. Objęcie akcji może nastąpić nie później niż do 30 listopada 2017 roku.

Akcjonariat spółki 30% ogólnej liczby akcji i głosów na WZA IPOPEMA Securities posiada inwestor finansowy, fundusz Manchester Securities Corporation. Założyciel firmy i obecny jej prezes Jacek Lewandowski wraz z żoną kontroluje pośrednio i bezpośrednio ok. 38,75% kapitału akcyjnego firmy. Pozostałe ponad 30% akcji jest w posiadaniu głównie członków zarządu oraz grona pracowników i współpracowników Spółki.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu