Citrix Systems ogłasza wyniki finansowe pierwszego kwartału 2009 r.

Citrix Systems, lider w dziedzinie infrastruktury dostarczania aplikacji, ogłosił wyniki finansowe za pierwszy kwartał roku finansowego 2009, który zakończył się 31 marca 2009 r.

Wyniki finansowe

Przychody firmy Citrix w pierwszym kwartale roku finansowego 2009 wyniosły 369 mln USD, w porównaniu do 377 mln w pierwszym kwartale 2008 r., co oznacza spadek o 2 procent.

Wyniki liczone zgodnie z metodologią GAAP

Zysk netto za pierwszy kwartał 2009 r. osiągnął 7 mln USD lub 0,04 USD na rozwodnioną akcję, w porównaniu do 34 mln USD lub 0,18 na rozwodnioną akcję w pierwszym kwartale 2008 r. Wynik ten uwzględnia koszty restrukturyzacji w kwocie około 21 mln USD

Wyniki liczone niezgodnie z metodologią GAAP

Zysk netto liczony bez zachowania zasad GAAP wyniósł w pierwszym kwartale 2009 r. 59 mln USD lub 0,32 USD na rozwodnioną akcję, w porównaniu do 66 mln USD lub 0,35 USD na rozwodnioną akcję w tym samym okresie ubiegłego roku. Zysk netto liczony niezgodnie z GAAP wyłącza skutki amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, głównie związanych z przejęciami biznesowymi, a także koszty wynagrodzeń w akcjach i konsekwencje podatkowe tych pozycji. Zysk netto za pierwszy kwartał 2009 r., obliczony bez użycia metodologii GAAP, nie uwzględnia także skutków programu restrukturyzacyjnego, który spółka wdrożyła w styczniu 2009 r.

„Jestem zadowolony z naszych wyników w pierwszym kwartale, które uzyskaliśmy w najtrudniejszych od wielu lat warunkach ekonomicznych” – powiedział Mark Templeton, prezes i dyrektor generalny.  „Mniejsze budżety IT to nowa rzeczywistość. Sądzimy, że dzięki temu nasze rozwiązania korporacyjne oraz produkty typu SaaS stają się jeszcze bardziej atrakcyjne, gdyż obniżają koszty IT, a jednocześnie zapewniają tak potrzebną dziś elastyczność.”

Citrix, przy okazji ogłaszania kwartalnych wyników finansowych, ujawnił również, że zarząd zatwierdził odkup dodatkowej partii akcji zwykłych o wartości do 300 mln USD. Wg stanu na 31 marca 2009 r. do dyspozycji pozostawała jeszcze kwota około 50 mln USD przyznana na mocy poprzednich decyzji.

Podsumowanie finansowe pierwszego kwartału

Porównując wyniki pierwszego kwartału 2009 r. do pierwszego kwartału 2008 r.:

 • Przychody z licencji produktowych zmniejszyły się o 24 procent;
 • Przychody z aktualizacji licencji zwiększyły się o 11 procent;
 • Usługi online zanotowały wzrost przychodów o 16 procent;
 • Przychody z usług technicznych, w skład których wchodzi doradztwo, szkolenia i wsparcie techniczne, zwiększyły się o 8 procent;
 • Przychody w Ameryce spadły o 1 procent, w regionie EMEA o 11 procent, a w regionie Pacyfiku o 9 procent;
 • Przychody przyszłych okresów osiągnęły poziom 535 milionów USD, w porównaniu do 459 milionów USD na 31 marca 2008 r.
 • Kwartalna marża operacyjna wyniosła 1 procent; marża kwartalna obliczona z pominięciem zasad GAAP wyniosła 19 procent, pomijając skutki amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, głównie związanych z przejęciami biznesowymi, a także koszty wynagrodzeń w akcjach i koszty związane z programem restrukturyzacyjnym;
 • Przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej wyniosły 82 mln USD;
 • Spółka odkupiła 1,1 mln akcji za średnią cenę 22,66 USD.

Perspektywy finansowe na drugi kwartał 2009 r.

Kierownictwo firmy Citrix oczekuje osiągnięcia następujących wyników podczas drugiego kwartału  finansowego 2009 r., kończącego się 30 czerwca 2009 r.

 • Przychód netto powinien utrzymać się na podobnym lub nieco niższym poziomie jak w drugim kwartale 2008 r.;
 • Marża operacyjna niezgodna z GAAP powinna zwiększyć się w przedziale 100-150 punktów bazowych w porównaniu do drugiego kwartału 2008 r., wyłączając skutki amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, głównie związanych z przejęciami biznesowymi,  koszty wynagrodzeń w akcjach, a także koszty restrukturyzacji.

Perspektywy finansowe na 2009 r.

Kierownictwo firmy Citrix oczekuje obecnie osiągnięcia następujących wyników w roku finansowym 2009:

 • Spółka spodziewa się, że przychody netto utrzymują się na poziomie zbliżonym do 2008 r;
 • Marża operacyjna liczona niezgodnie z GAAP może zwiększyć się nawet o 100 punktów bazowych w porównaniu do marży operacyjnej niezgodnej z GAAP za rok poprzedni, wyłączając skutki amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, głównie związanych z przejęciami biznesowymi, koszty wynagrodzeń w akcjach, a także koszty restrukturyzacji i zeszłoroczne wyłączenia z tytułu niezakończonych prac badawczo-rozwojowych, będące efektem przejęć biznesowych.

Najważniejsze informacje o firmie, produktach i porozumieniach

W trakcie pierwszego kwartału 2009 r. Citrix Systems:

 • Zaprezentował ulepszenia w linii produktów z zakresu dostarczania aplikacji – Citrix® XenApp.
 • Ogłosił technologię Citrix® HDX przeznaczoną do współpracy z systemami Citrix® XenDesktop i Citrix XenApp.
 • Przedstawił nową wersję systemu Citrix® XenServer – korporacyjnej platformy wirtualizacyjnej, sprawdzonej w zastosowaniach chmurowych. Jest ona dostępna bezpłatnie dla wszystkich użytkowników do nieograniczonych wdrożeń produkcyjnych;
 • Rozszerzył współpracę z firmą Microsoft w segmencie rynku wirtualizacji serwerów, wprowadzając nowe rozwiązanie Citrix Essentials for Microsoft® Hyper-V. Oferuje ono zaawansowane mechanizmy zarządzania wirtualizacją współpracujące z oprogramowaniem Microsoft Windows Server® 2008 Hyper-V.
 • Ogłosił umowę z firmą Intel Corporation, której celem jest opracowanie rozwiązania dostarczania aplikacji i desktopów, bazującego na mechanizmach Xen®, ale zoptymalizowanego pod kątem komputerów stacjonarnych z technologią Intel® Core 2 oraz laptopów Centrino® 2 z technologią Intel® vPro.
PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu