BNP Paribas skutecznie przezwycięża kryzys

Grupa BNP Paribas wypracowała w pierwszym kwartale 2009 roku zysk netto w wysokości 1,58 mld euro. Przychód wyniósł 9,48 mld euro co stanowi wzrost o 28,2% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wyniki poświadczają silną pozycję rynkową grupy oraz trafność prowadzonej przez nią rygorystycznej polityki zarządzania ryzykiem.

W pierwszym kwartale 2009 roku utrzymywała się trudna sytuacja w światowej gospodarce.  Pomimo niesprzyjających warunków BNP Paribas wypracowało zysk na poziomie 1,58 mld euro. Było to możliwe dzięki zróżnicowanemu i zintegrowanemu modelowi grupy, geograficznej dywersyfikacji obsługiwanych rynków, a także dyscyplinie kosztowej i silnej kontroli ryzyka.

Grupa w omawianym okresie wygenerowała przychód w wysokości 9,48 mld euro co stanowi 28,2% wzrost w porównaniu z pierwszym kwartałem 2008. Na ten satysfakcjonujący wynik złożyły się dobre aktywność sprzedażowa i marketingowa oraz atrakcyjność grupy na tle obecnego kształtu sektora bankowego. Zysk operacyjny brutto w omawianym kwartale wyniósł 4,13 mld euro i wzrósł o 48% w porównaniu z analogiczny okresem 2008 roku, a wskaźnik kapitału podstawowego wzrósł z 7,8 % na koniec 2008 roku do poziomu 8,8%.

Trudna sytuacja rynkowa spowodowała natomiast znaczny wzrost kosztów ryzyka, które wyniosły 1,83 mld euro, to jest 3,3 razy więcej niż w I kwartale 2008. Ich procentowy przyrost pozostał jednak poniżej dodatniej zmiany w zysku operacyjnym brutto. Pozwoliło to na 2,6% wzrost przychodu operacyjnego netto do 2,3 mld Euro.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu