Avaya światowym liderem rynku mostów telekonferencyjnych według Frost & Sullivan

Firma Avaya została wyróżniona przez Frost & Sullivan nagrodą Światowego Lidera Rynku 2008 w kategorii mostów telekonferencyjnych.1 Avaya już drugi rok z rzędu utrzymuje pozycję lidera pod względem wielkości dostaw i udziału w przychodach na tym rynku.

Firma konsultingowa Frost & Sullivan przyznaje nagrody dla liderów na podstawie raportów, w których analizuje czynniki stymulujące rozwój branży, ograniczenia, zagadnienia związane z konkurencją, możliwości wzrostu oraz sytuację największych producentów rozwiązań na światowym rynku mostów telekonferencyjnych. Analiza ta wykazała, że pod względem dostaw oraz przychodów w latach 2007-2008 w dziedzinie zunifikowanych rozwiązań komunikacyjnych firma Avaya nie miała sobie równych.

Jak podaje Frost & Sullivan, światowy rynek mostów telekonferencyjnych przyniósł w 2007 r. przychody w wysokości 116,3 mln USD, tj. o 6,1% wyższe w porównaniu z poprzednim rokiem (109,6 mln USD). Pod względem wielkości przychodów firma Avaya utrzymała pierwszą pozycję z 27-procentowym udziałem w tym rynku.

Avaya utrzymuje swoją wysoką pozycje na rynkach systemów do przesyłania wiadomości i konferencji głosowych dzięki przejrzystej, łatwej ścieżce przechodzenia na jej rozwiązania oraz solidnej ofercie — powiedziała Elka Popova, dyrektor programu ujednoliconej komunikacji w firmie Frost & Sullivan.

Rozwiązania telekonferencyjne firmy Avaya można znaleźć w produktach Avaya Meeting Exchange, Avaya Web Conferencing, Avaya one-X® Portal i one-X Communicator.

Funkcja konferencji głosowej to kluczowy element każdej strategii ujednoliconej komunikacji — powiedział Jakub Abramczyk, dyrektor zarządzający w polskim oddziale Avaya – Elastyczne, sprawdzone na rynku rozwiązania firmy Avaya zapewniają przedsiębiorstwom modernizującym swoją infrastrukturę komunikacyjną wysoki zwrot z inwestycji oraz wzrost wydajności firmy.

Wcześniej firma Frost & Sullivan wyróżniała firmę Avaya za inne osiągnięcia w dziedzinie ujednoliconej komunikacji, między innymi tytułem Firmy Roku w kategorii aplikacji komunikacyjnych dla przedsiębiorstw.

Więcej informacji o usługach badawczych i konsultacyjnych firmy Frost & Sullivan można znaleźć pod adresem www.frost.com.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu