Zweryfikuj i pobierz elektroniczne potwierdzenie złożenia PIT – nowa usługa CERTUM PCC

W dniu 4 maja 2009 r. CERTUM Powszechne Centrum Certyfikacji udostępniło w ramach usługi e-Notarius nową funkcjonalność adresowaną do osób fizycznych i prawnych, które złożyły i składać będą elektroniczne deklaracje podatkowe PIT w systemie e-Deklaracje. Usługa umożliwia pobranie i weryfikację poprawności oraz zapis w formie pliku Urzędowego Poświadczenia Odbioru podpisanego elektronicznie przez Ministerstwo Finansów.

Obywatele, którzy wysłali deklaracje podatkowe za rok 2008 drogą elektroniczną powinni, jako potwierdzenie tej czynności, otrzymać elektroniczny dokument wydany przez Ministerstwo Finansów (MF). Dokument ten zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz.U. Nr 200, poz. 1651) jest Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO) i musi być podpisany elektronicznie przez wystawcę, tj. Ministerstwo Finansów. Obecnie Ministerstwo Finansów przekazuje osobom składającym elektroniczne rozliczenia tylko numer identyfikacyjny UPO, na podstawie którego może on uzyskać jedynie graficzną prezentację poświadczenia w postaci pliku PDF. Składający rozliczenie nie ma więc możliwości weryfikacji tego dokumentu i nie może sprawdzić jego autentyczności oraz źródła pochodzenia.

Nowa usługa, oferowana od dnia 04 maja 2009 r. przez należące do Unizeto Technologies SA – CERTUM Powszechne Centrum Certyfikacji, umożliwia wszystkim posiadaczom numeru referencyjnego pobranie, weryfikację oraz zapis w formie pliku Urzędowego Poświadczenia Odbioru podpisanego elektronicznie przez Ministerstwo Finansów. Oznacza to, że:

  • Obywatele (osoby fizyczne), którzy złożyli elektronicznie deklaracje podatkowe PIT, zarówno ci, którzy uczynili to korzystając z certyfikatów podpisu elektronicznego (kwalifikowanych), jak i ci, którzy złożyli deklaracje używając zamiast certyfikatów podpisu elektronicznego kilku cech identyfikujących podatnika, mogą dokonać weryfikacji UPO,
  • Firmy i instytucje (osoby prawne) składające dowolne deklaracje podatkowe drogą elektroniczną mogą dokonywać weryfikacji UPO.

Nowa funkcjonalność usługi e-Notarius jest udostępniona online dla wszystkich posiadaczy numerów referencyjnych (numer UPO), nieodpłatnie. Po wpisaniu ww. numeru na dedykowanej stronie e-Notarius wyświetlone zostanie podpisane Urzędowe Poświadczenie Odbioru deklaracji podatkowej wystawione osobie składającej PIT w wersji czytelnej dla użytkownika. Podatnik uzyskuje ponadto możliwość weryfikacji poprawności poświadczenia oraz jego zapis na wybranym nośniku. Zweryfikowane poprawnie poświadczenie jest ważnym dowodem złożenia deklaracji podatkowej zapewniającym bezpieczeństwo prawne podatnikom rozliczającym się elektronicznie.

Usługa jest dostępna pod adresem: www.e-notarius.pl

Kwalifikowana usługa e-Notarius stwarza możliwość dostarczania wszystkim stronom transakcji elektronicznych wiarygodnych poświadczeń dokonania czynności drogą elektroniczną takich jak złożenie deklaracji, podania albo rejestracji czy też złożenia oświadczenia woli. Tym samym Unizeto Technologies SA zwiększyło zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, dostarczając firmom i instytucjom nowe narzędzia przydatne w budowie i rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu