Udana oferta publiczna APLISENS S.A.

Zarząd Spółki APLISENS S.A. informuje, że zgodnie z zapisami Prospektu Emisyjnego, w dniu 5 maja 2009 r. podjął uchwałę o przydziale 2.500.00 Akcji Serii B oferowanych w Ofercie Publicznej.

W Transzy Dużych Inwestorów akcje zostały przydzielone wszystkie akcje, zgodnie ze złożonymi zapisami. Przydzielono 1.700.000 akcji oferowanych w tej transzy.

W Transzy Detalicznej zostały złożone zapisy na 1.375.783 akcji. Akcje zostały przydzielone za pośrednictwem systemu informatycznego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A na zasadach proporcjonalnej redukcji. Przydzielono wszystkie 800.000 akcji oferowanych w tej transzy. Stopa redukcji wyniosła 41,85%.

Przedmiotem oferty publicznej akcji APLISENS S.A. było 2.500.000 Akcji serii B nowej emisji. Ze względu na cenę akcji ustaloną w procesie tworzenia księgi popytu Wprowadzający zrezygnowali z przeprowadzenia Oferty Publicznej Akcji Sprzedawanych Serii A (1.000.000 akcji).

Oferowane akcje zostały podzielone na:

  • Transzę Detaliczną – obejmującą do 800.000 Akcji serii B,
  • Transzę Dużych Inwestorów – obejmującą do 1.700.000 Akcji serii B.

Środki pozyskane ze sprzedaży akcji zostaną przeznaczone na inwestycje kapitałowe, wzrost mocy produkcyjnych (w tym, między innymi, budowę nowego zakładu w Krakowie), zasilenie kapitału obrotowego Grupy.

Oferującym był Dom Maklerski Navigator S.A.

Doradcą finansowym spółki był Navigator Capital Sp. z o.o.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu