Trend Micro przyspiesza realizację strategii bezpieczeństwa dynamicznego centrum przetwarzania danych poprzez przejęcie firmy Third Brigade

Klienci uzyskają dostęp do kluczowych, najlepszych w branży rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo i zgodność z przepisami dotyczącymi fizycznych i zwirtualizowanych serwerów oraz punktów końcowych.

Firma Trend Micro Inc., czołowy dostawca oprogramowania antywirusowego dla sieci oraz zabezpieczeń internetowych, poinformowała o podpisaniu ostatecznej umowy przejęcia Third Brigade, firmy z siedzibą w Ottawie, specjalizującej się w oprogramowaniu zabezpieczającym i zapewniającym zgodność z przepisami. Trend Micro przejmuje tę firmę w celu przyśpieszenia realizacji swojej strategii bezpieczeństwa dynamicznego centrum przetwarzania danych oraz zapewnienia klientom dostępu do kluczowego oprogramowania zabezpieczającego i ułatwiającego przestrzeganie przepisów, a także do usług usuwania luk w zabezpieczeniach. Rozwiązania te chronią serwery fizyczne, wirtualne i działające poza siecią lokalną oraz punkty końcowe w przedsiębiorstwach przed zaawansowanym szkodliwym oprogramowaniem i niebezpiecznymi działaniami.

Przejęcie to wymaga jeszcze uzyskania stosownych zezwoleń. Przewiduje się, że transakcja zostanie sfinalizowana w drugim kwartale 2009 r. Warunki finansowe nie zostały ujawnione.

„Trend Micro od ponad dziesięciu lat jest pionierem i światowym liderem w dziedzinie oprogramowania do ochrony serwerów” — powiedziała Eva Chen, dyrektor generalny firmy Trend Micro. „Przejęcie to świadczy o naszym zaangażowaniu w utrzymanie pozycji lidera. Intensyfikuje ono nasze działania mające na celu dostarczanie nowych, innowacyjnych rozwiązań dostosowanych do potrzeb dynamicznych centrów przetwarzania danych, które przekształcają się ze środowisk fizycznych w środowiska wirtualne oraz publiczne i prywatne środowiska przetwarzania rozproszonego”.

Produkty i technologie firmy Third Brigade stanowią uzupełnienie i rozszerzenie rozwiązań Trend Micro zabezpieczających środowiska dynamicznych centrów przetwarzania danych przed szkodliwym oprogramowaniem. Oferują one zwiększone bezpieczeństwo i wydajność oraz łatwość wdrażania przedsiębiorstwom, instytucjom i usługodawcom wykorzystującym wirtualizację w centrach przetwarzania danych, w tym w prywatnych i publicznych środowiskach przetwarzania rozproszonego (cloud environments). Ponadto umożliwiają one administratorom centrów przetwarzania danych lepsze wykorzystanie i ochronę inwestycji w wirtualizację oraz zmniejszenie kosztów dzięki większej konsolidacji, szybszemu i efektywniejszemu wdrażaniu programów korygujących i niższym kosztom przestrzegania przepisów.

Third Brigade oferuje także sprawdzony, najlepszy w swojej klasie, udostępniany w hostingu system ochrony przeciwwłamaniowej, który zabezpiecza punkty końcowe przed atakami wykorzystującymi nowo odkryte luki (zero-day). System ten stanowi uzupełnienie oferty produktów i technologii Trend Micro do ochrony treści. Jest on oparty na infrastrukturze Smart Protection Network – nowej generacji internetowej infrastrukturze klienckiej (cloud client) do zabezpieczania treści, zaprojektowanej w celu ochrony przedsiębiorstw przed zagrożeniami z Internetu oraz z innych źródeł. Przez ostatnie 18 miesięcy firmy Trend Micro i Third Brigade ściśle współpracowały przy projektowaniu produktu Intrusion Defense Firewall, który łatwo integruje się z architekturą Trend Micro OfficeScan i jest dostępny w dziewięciu wersjach językowych.

Oferta Third Brigade jest również uzupełnieniem i rozszerzeniem rozwiązań Trend Micro dla branży kart płatniczych (PCI), które pozwalają przedsiębiorstwom i instytucjom w szybki i ekonomiczny sposób zapewnić zgodność ze standardami PCI. Jeden centralnie zarządzany program spełnia sześć z dwunastu wymagań PCI. Ponadto tworzone są szczegółowe, podlegające audytom raporty, które dokumentują udaremnione ataki i status zgodności z przepisami.

„Przy podejmowaniu tej decyzji istotne znaczenie miały nasze wspólne dążenie do doskonałości oraz zaangażowanie Trend Micro w produkty, partnerów i klientów Third Brigade” — powiedział Wael Mohamed, prezes i dyrektor generalny firmy Third Brigade. „Nasza wspólna koncepcja rozszerzenia sprawdzonych technologii związanych z bezpieczeństwem i przestrzeganiem przepisów na fizyczne, wirtualne i rozproszone środowiska przetwarzania, w połączeniu z silną pozycją w branży, rozbudowaną siecią partnerów handlowych i dobrą sytuacją finansową firmy Trend Micro, umożliwi nam szybsze wprowadzanie innowacji oraz umocnienie się na globalnym rynku partnerów i klientów. Jesteśmy bardzo dumni i cieszymy się, że będziemy częścią zespołu Trend Micro”.

Wśród klientów Third Brigade są firmy z listy Fortune 500 z branż handlu detalicznego, przemysłu lotniczego i obronności, ochrony zdrowia i usług finansowych oraz agencje władz federalnych i stanowych. Firmy te korzystają z rozwiązania Third Brigade w celu wykrywania, blokowania i rejestrowania ataków na systemy o znaczeniu krytycznym i punkty końcowe, zapobiegania zakłóceniom w działalności biznesowej, zapewnienia zgodności z kluczowymi przepisami i standardami (w tym PCI) oraz zmniejszenia kosztów operacyjnych, co nabiera szczególnego znaczenia w kontekście aktualnej sytuacji gospodarczej.

„Third Brigade oferuje najlepsze rozwiązania zabezpieczające i zapewniające zgodność z przepisami. Umożliwiają one przedsiębiorstwom z listy Global 2000, małym i średnim firmom oraz instytucjom państwowym lepsze zaspokajanie potrzeb związanych z centrami przetwarzania danych i punktami końcowymi nowej generacji” — dodaje Eva Chen. „Produkty te wpisują się w dążenie Trend Micro do dostarczania klientom elastycznych, dostosowywanych zabezpieczeń chroniących przed stale zmieniającymi się zagrożeniami internetowymi”.

W ubiegłym roku firma Third Brigade otrzymała ważne wyróżnienia i certyfikaty. W ostatnim czasie została uznana przez CIOmagazine.com za jednego z dziesięciu dostawców rozwiązań do wirtualizacji, którzy będą w centrum uwagi w 2009 r. Jej rozwiązanie Deep Security zostało uznane przez eWeek za jeden z dziesięciu najlepszych produktów, wybranych z ofert 450 wystawców na Konferencji RSA, która odbyła się w kwietniu br. w San Francisco. Moduł zapobiegania włamaniom pakietu Deep Security jako pierwszy uzyskał certyfikat Evaluation Assurance Level 3 Augmented (EAL 3+). Posiada także certyfikaty zgodności z większą liczbą platform (Microsoft® Windows®, Solaris, Linux), niż jakiekolwiek inne rozwiązanie do zapobiegania włamaniom udostępniane w hostingu.

Firma Trend Micro zobowiązała się kontynuować strategię rozwoju dotychczasowych produktów firmy Third Brigade. Zamierza przez pewien czas oferować jej produkty autonomiczne oraz stopniowo włączać wybrane funkcje do swoich własnych produktów i rozwiązań. Biuro Third Brigade w Ottawie stanie się nową centralą firmy Trend Micro Canada Technologies Inc, działającej jako jednostka zależna Trend Micro U.S.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu