Przetargi medyczne w 2009 roku – raport Telefonicznej Agencji Informacyjnej

Telefoniczna Agencja Informacyjna Sp. z o.o. opracowała raport, w którym przeanalizowano i podsumowano przetargi i zlecenia na usługi, wykonanie i dostawy w branży medycznej opublikowane w Polsce, w pierwszych czterech miesiącach 2009 r.

Wynika z niego, że najwięcej przetargów ogłoszono w województwie mazowieckim. Przetargi te najczęściej dotyczyły dostaw leków.

W okresie od stycznia do kwietnia 2009 r., w Polsce, opublikowanych zostało 76 450 przetargów i zleceń na usługi, wykonanie oraz dostawy (bez sprzedaży), z czego ponad 10%, tj. 8 145 ogłoszeń dotyczyło branży medycznej.

Aż 78% przetargów z branży medycznej, ogłoszonych w okresie od stycznia do kwietnia b.r., dotyczyło dostaw.  Najczęściej przedmiotem tych przetargów była dostawa leków (23% ogłoszeń), odczynników laboratoryjnych (16% ogłoszeń) oraz dostaw sprzętu medycznego jednorazowego użytku (10% ogłoszeń).

Wśród 22% przetargów medycznych dotyczących usług bądź wykonania, najpopularniejsze było szeroko pojęte świadczenie usług zdrowotnych (45% ogłoszeń) oraz świadczenie usług ambulatoryjnych (10% ogłoszeń).

Najwięcej, 17% przetargów medycznych, pochodziło z województwa mazowieckiego (1 412 ogłoszeń) i województwo śląskie (1 064 ogłoszenia). Na kolejnych miejscach znalazło się województwo małopolskie (794 ogłoszenia) oraz województwo wielkopolskie (672 ogłoszenia). Najmniej przetargów z branży medycznej w okresie od stycznia do kwietnia b.r. pochodziło z województwa świętokrzyskiego 82% ogłoszeń dotyczących branży medycznej miało formę przetargów nieograniczonych.

Ogłoszenia dotyczące branży medycznej zamieszczone zostały głównie na Portalu Urzędu Zamówień Publicznych (33% przetargów). Część ogłoszeń opublikowana została zarówno na Portalu Urzędu Zamówień Publicznych, jak i w Internecie, na stronach Zamawiających (30% przetargów). Ogłoszenia o przetargach medycznych publikowano również w Biuletynie Unijnych Zamówień Publicznych – TED (13% ogłoszeń). Wyłącznie na stronach internetowych Zamawiających zamieszczono 12% ogłoszeń. Pozostałe informacje przetargowe opublikowane zostały w prasie (7% ogłoszeń) oraz w prasie i w Internecie (3% ogłoszeń). Pozostałe 5% ogłoszeń opublikowanych zostało w więcej niż 2 miejscach.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu