Ogólnopolski „Konkurs ASTOR na najlepszą pracę dyplomową” – zawodowa szansa dla absolwentów uczelni technicznych

Firma ASTOR zaprasza wszystkich studentów kierunków technicznych do udziału w konkursie na najlepszą pracę dyplomową wykonaną w oparciu o produkty z oferty firmy. Termin zgłaszania prac do XI edycji „Konkursu ASTOR na najlepszą pracę dyplomową” upływa 30 września 2009.

Jest też dobra wiadomość dla studentów IV roku, którzy już mogą planować tematy swoich prac w oparciu o produkty z oferty ASTOR. Firma zapowiada kolejną edycję Konkursu, dla studentów broniących prace przed 30 września 2010.

ASTOR Sp. z o.o. jest dystrybutorem automatyki, systemów sterowania, oprogramowania, przemysłowych urządzeń transmisji danych oraz robotów przemysłowych Kawasaki.

Tematyka prac zgłaszanych do konkursu może więc być związana m.in. z systemami sterowania linią produkcyjną, monitoringiem i wizualizacją pracy procesów przemysłowych, automatyzacją procesów produkcyjnych lub stanowiskami zrobotyzowanymi. Studenci przygotowujący takie prace mogą liczyć na wsparcie i konsultacje merytoryczne specjalistów z firmy ASTOR.

Jury konkursu ocenia innowacyjność, poziom technicznego wykonania pracy, możliwość wdrożenia rozwiązania w praktyce, złożoność opisywanego zagadnienia, ilość produktów z oferty ASTOR wykorzystanych w pracy, poziom integracji poszczególnych elementów systemu oraz stopień wykorzystania zaawansowanych funkcji produktów.

Za najlepsze prace przewidziano nagrody pieniężne ( I miejsce – 5000 zł, II miejsce -3000 zł, III miejsce 1500 zł ).

Po raz pierwszy konkurs zorganizowano w 1998 roku i od tamtej pory cieszy się zainteresowaniem studentów kierunków technicznych. W dotychczasowych edycjach do konkursu zgłoszono około 100 prac z różnych ośrodków akademickich w Polsce, a wśród laureatów są absolwenci m.in. Politechniki Krakowskiej, Szczecińskiej, Poznańskiej, Łódzkiej, Częstochowskiej i Wrocławskiej oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Nagradzane w konkursie prace prezentują bardzo wysoki poziom merytoryczny, obejmują oryginalne rozwiązania i niejednokrotnie są wdrażane w przemyśle, a w większości przypadków stanowią o rozwoju kariery zawodowej absolwenta.

Wśród laureatów poprzednich edycji konkursu są obecni pracownicy firmy ASTOR.

ASTOR Sp. z o.o., od wielu lat aktywnie wspiera polską edukację, starając się, aby studenci podczas studiów mieli dostęp do najnowszych rozwiązań z zakresu systemów automatyki przemysłowej. Firma wspomaga powstawanie na uczelniach laboratoriów studenckich, szkoli kadrę dydaktyczną, organizuje program praktyk studenckich, wspiera inicjatywy studenckie oraz sponsoruje konferencje naukowo-techniczne, a od roku 1998 ogłasza konkursy prac dyplomowych.

Pracownicy firmy ASTOR to absolwenci najlepszych polskich uczelni technicznych.

Pytania dotyczące „Konkursu ASTOR na najlepszą pracę dyplomową” prosimy kierować e-mailem na adres: konkursprac@astor.com.pl  lub telefonicznie pod numerem: 012 428-63-82

Regulamin konkursu oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej firmy ASTOR: www.konkurs.astor.com.pl

Lista laureatów dotychczasowych edycji dostępna jest pod adresem:

http://www.astor.com.pl/page/index.php/o-nas-astor/nasi-partnerzy/uczelnie-i-szkoly/318-lista-nagrodzonych-prac-w-poprzednich-edycjach-konkursu-astor.html

Rozstrzygnięcie „Konkursu ASTOR na najlepszą pracę dyplomową” nastąpi pod koniec roku, a jego wyniki zostaną podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Automatyki oraz na stronie www.astor.com.pl

Jury konkursu ma prawo do nieprzyznania nagrody głównej w przypadku, gdy zgłoszone prace nie spełniają wymaganych standardów.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu