Nowy środek ogniochronny do drewna firmy LANXESS

LANXESS AG, koncern produkujący wyroby z dziedziny chemii specjalistycznej, stworzył środek ogniochronny do drewna
i wyrobów drewnianych o nazwie Disflamoll TP LXS 51064. Ognioodporne działanie organicznego związku fosforu sprawia, że dużą część materiałów bazujących na tworzywach naturalnych można sklasyfikować jako normalnie lub trudno zapalne. Obszarami zastosowania tego innowacyjnego produktu są na przykład drewno budowlane, płyty mocujące i inne materiały wykorzystywane w budowie domów i meblarstwie. Rozpuszczalny w wodzie środek Disflamoll TP LXS 51064 wyróżnia się tym, że nie zakłóca wyglądu podłoży poddawanych obróbce przez impregnację ciśnieniową, zanurzanie, natrysk lub malowanie pędzlem. Nielotny produkt klasy premium nie wymaga oznakowania wg prawa UE i nie zawiera fluorowców, metali ciężkich i boru.

W porównaniu z tworzywami sztucznymi, drewno – będąc materiałem naturalnym i atrakcyjnym pod względem estetyki – jest wyraźnie mniej rozpowszechnione w branży budowlanej i samochodowej, ponieważ wiąże się to ze spełnieniem wysokich wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Jest to uzasadnione tym, że materiały oparte na tworzywach naturalnych charakteryzują się dobrą palnością, co utrudnia zachowanie tych wymogów. Istnieją wprawdzie specjalne dodatki do drewna i wyrobów drewnianych, które obniżają palność, ale w porównaniu z ofertą środków ogniochronnych do tworzyw sztucznych wybór jest raczej niewielki, a ich zastosowanie jest znacznie mniej powszechne. Wielokrotnie zdarza się, że zwyczajowe dodatki mają swoje słabe strony, jeżeli chodzi o ich zastosowanie, np.: niedostateczna rozprowadzalność lub tworzenie się nalotu.

Disflamoll i Levagard – sortymenty oferowane przez Business Unit Functional Chemicals koncernu LANXESS – obejmują ponadto środki ogniochronne oraz dodatki, które szczególnie nadają się do przezroczystych lakierów do drewna. Wyraźnie odróżniają się one od produktów, które mogą być stosowane wyłącznie do odpornych na ogień lakierów kryjących lub powłok puchnących pod wpływem temperatury. Zawierające fosfor środki ogniochronne koncernu LANXESS pozostają niewidoczne i nie wpływają ujemnie na wygląd podłoża. Poza tym wykazują one bardzo dobrą tolerancję wzajemną oraz wyśmienitą zdolność rozpuszczania dla środków wiążących i dodatków. Produkty pochodzące z sortymentów Disflamoll i Levagard, oprócz ochrony przed ogniem, cechują inne interesujące właściwości. Prawidłowy dobór produktów umożliwia np. tworzenie preparatów wolnych od fluorowców, bezbarwnych, o niskiej lepkości i nie zawierających lotnych substancji organicznych (VOC). Związki fosforu spod szyldu LANXESS wykorzystywane są również jako zmiękczacze, reduktory lepkości, rozpuszczalniki (zamienniki rozpuszczalników), środki antykorozyjne, środki do obróbki powierzchniowej, dyspergatory, środki zwilżające oraz jako dodatki przeciwpieniące.

Business Unit Functional Chemicals należy do LANXESS Segment Performance Chemicals, który w roku obrotowym 2008 osiągnął obrót w wysokości 1,930 miliarda euro.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu