Multum PR dla Wrocławskiej Spółki Budowlanej

Niedawno powstała firma – Wrocławska Spółka Budowlana, świadoma roli jaką odgrywa dobry wizerunek w rozwoju biznesu, podjęła w kwietniu współpracę z agencją Multum PR.

Pierwszym zadaniem agencji było zaprojektowanie logo WSBud oraz przygotowanie witryny internetowej spółki. Obecnie trwają prace nad opracowaniem strategii działań public relations dla Wrocławskiej Spółki Budowlanej. Ponadto w ramach podpisanej umowy Multum PR prowadzić będzie media relations, realizować eventy, a także wspierać WSBud we wszystkich działaniach kształtujących jej wizerunek.

Umowa została zawarta na czas nieokreślony, a ze strony Multum PR klientem opiekuje się Ewa Sarnowska, wiceprezes Multum PR.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu