Konferencja Naukowa ” Medycyna Rodzinna”

Wzorem poprzednich lat, I Zakład Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Studenckie Koło Naukowe przy I Zakładzie Medycyny Rodzinnej UM w Łodzi organizują w dniach 8-9 maja 2009 III Międzynarodową Konferencję Naukową Studentów i Młodych Lekarzy „Medycyna Rodzinna”.

Konferencja ta uzyskała wysoki Patronat Minister Zdrowia Ewy Kopacz, Dr Konstantego Radziwiłła, Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej, oraz Prof. Pawła Górskiego, Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Wiodącym tematem niniejszej Konferencji są postępy medycyny rodzinnej w jej międzynarodowym kontekście. Na program konferencji składać się będą wykłady plenarne zaproszonych ekspertów o światowej sławie, a także sesje naukowe prezentujące dokonania badawcze uczestników z całego świata. Dodatkową atrakcją dla uczestników będą nagrody główne dla prezenterów najlepszych doniesień naukowych. Najświeższe informacje o zbliżającej się Konferencji znaleźć można na stronie www.zmr.lodz.pl/3ConferenceOnFM.php

Konferencja ta jest unikalnym w skali globalnej spotkaniem naukowym na temat medycyny rodzinnej adresowanym do studentów i młodych lekarzy.  Jej wyjątkowy charakter potwierdza żywe zainteresowanie delegatów z całego świata jej poprzednimi edycjami. W tegorocznej Konferencji spodziewamy się więc jeszcze liczniejszego udziału uczestników z Polski i z zagranicy.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu