Europa prawie ćwierć wieku za USA

Europejski sen o doścignięciu gospodarki USA jeszcze długo nie stanie się jawą. Gospodarka UE wciąż pozostaje daleko w tyle za Stanami Zjednoczonymi. Jednocześnie kurczy się dystans pomiędzy Europą i krajami BRIC (Brazylia, Rosja, Indie i Chiny) – wynika z opublikowanych przez Stowarzyszenie Europejskich Izb Handlowych i Przemysłowych Eurochambres badań “Timedistance study”, w których porównano dystans czasowy, jaki dzieli główne światowe gospodarki.

Przepaść jaka dzieli Europę od USA widoczna jest we wszystkich kluczowych wskaźnikach gospodarczych (PKB per capita, wydajność pracy, nakłady na B+R) i szacowana jest średnio na około 24 lata. Oznacza to, że obecne wyniki osiągane przez europejską gospodarkę, w USA osiągnięto już latach 80. Najgorzej jest w przypadku inwestycji w badania i rozwój – obecny europejski poziom Amerykanie osiągnęli już 30 lat temu. Według Eurochambres, jeśli obecne prognozy wzrostu utrzymają się w perspektywie długoterminowej, Unia osiągnie dzisiejszy poziom PKB per capita w USA dopiero w 2047 roku.

Z badania wynika również, że – biorąc pod uwagę główne wskaźniki makroekonomiczne – UE wciąż wyprzedza kraje BRIC, ale w różnym stopniu. Przykładowo, Rosja średnio jest 35 lat za UE, Brazylia prawie 40, Chiny ponad 40, a Indie 68 lat. Dynamiczny wzrost gospodarczy w tych krajach, który pomimo kryzysu znacznie przewyższa wyniki UE, stopniowo niweluje dystans. Rosja jest najbliżej osiągnięcia unijnego poziomu PKB per capita, podobnie jak Brazylia i Chiny. Jeśli obecna różnica poziomu wzrostu gospodarczego pomiędzy UE i Chinami utrzyma się na poziomie około 10 proc., Państwo Środka osiągnie unijny poziom PKB już w 2020 roku.

„Badania pokazują, że utrzymanie konkurencyjności Unii wymaga nie tylko działań krótkoterminowych, niwelujących skutki kryzysu, ale także długoterminowych reform. Europa nie może sobie pozwolić na dalsze opóźnienia np. w zwiększaniu poziomu nakładów na badania i rozwój. Czas działa na naszą niekorzyść” – komentuje Andrzej Arendarski, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej, Wiceprezes Eurochambres.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu