Crowley aktywnie w segmencie publicznym nowe kontrakty dla Crowley Data Poland

Crowley Data Poland pozyskał kolejne zamówienia od klientów z sektora publicznego. Firma złożyła najkorzystniejszą ofertę w przetargu ogłoszonym przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Zakres współpracy obejmuje usługi transmisji danych oraz transmisji głosowej wraz dostawą odpowiedniego sprzętu. Umowę zawarto na okres 30 miesięcy, a jej wartość wynosi blisko 75 tys. zł.

„Liczba postępowań ogłaszanych przez instytucje publiczne w ostatnich tygodniach pozwala mówić o zauważalnym żywieniu w tej części rynku” – mówi Katarzyna Kołodziejska, Kierownik Zespołu Zamówień Publicznych. – „Pozyskujemy wiele mniejszych kontraktów na terenie całej Polski, ale chcemy także powalczyć o duże zamówienia. Mamy nadzieję, że przygotowywana właśnie Ustawa o Rozwoju Sieci dodatkowo zmobilizuje i ułatwi administracji rządowej oraz samorządom lokalnym realizację projektów telekomunikacyjnych.”

Kolejnym klientem publicznym, który podpisał umowę o współpracy z Crowley Data Poland, jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi. Firma zapewni WIOŚ usługi głosowe, w tym telefonię internetową. Współpraca trwać będzie przez kolejne 24 miesiące, a jej zakres może zostać poszerzony o kolejne elementy obsługi teleinformatycznej. Wartość umowy wynosi blisko 85 tys. zł.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu