Coraz więcej podatników poddawanych jest e- Kontroli Urzędów Skarbowych

Rośnie liczba elektronicznych kontroli władz skarbowych. Dla podatników oznacza to konieczność nowego spojrzenia na systemy finansowo- księgowe, które stają się źródłem bezpośredniej informacji dla kontrolujących. Jednak niewielu płatników fiskusa ma świadomość, że przeprowadzone kontrole mają coraz więcej elektronicznych instrumentów.

Tymczasem e- Kontrolę można przeprowadzić we własnym zakresie i wyeliminować tym samym potencjalne nieprawidłowości w rozliczeniach skarbowych.

Polskie władze skarbowe coraz częściej wykorzystują w toku czynności kontrolnych zaawansowane narzędzia informatyczne jako dopełnienie tradycyjnej kontroli. Ich główne zastosowanie to badanie danych finansowych w formie elektronicznej pochodzących z systemu finansowo-księgowego podatnika. E- kontrola niesie ze sobą nowe możliwości analizowania dużego zakresu danych elektronicznych w krótkim czasie. Umożliwia także zestawianie informacji od wielu powiązanych biznesowo podmiotów, na przykład z wybranego sektora gospodarki.

„Upowszechnienie e-Kontroli w Europie Zachodniej zajęło kilka lat. Oceniamy, że w Polsce kontrole elektroniczne staną się powszechne relatywnie szybciej z powodu uzyskania wypróbowanej metodologii oraz bardzo nowoczesnych narzędzi analitycznych”- mówi Krzysztof Moczulski partner w zespole Tax Technology w Deloitte. „Nie bez znaczenia jest także aktualna sytuacja ekonomiczna, która powoduje silny nacisk władz skarbowych na skrupulatne rozliczenia każdego podatnika”- dodaje.

Postęp w dziedzinie informatyzacji powoduje, że coraz więcej elementów rozliczeń podatkowych znajduje swoje odzwierciedlenie w systemach finansowo-księgowych. Pozwala to na potencjalne rozszerzenie obszarów, które mogą podlegać badaniom przeprowadzanym w ramach e-Kontroli.

„Konieczne jest podejście do wdrożonego systemu finansowo-księgowego jak do żywego organizmu oraz ciągłe usprawnianie dotychczasowych funkcjonalności podatkowych”- podkreśla Ernest Frankowski, menedżer w Deloitte. „Dzięki temu zwiększony zostanie poziom bezpieczeństwa podatkowego rozumianego jako zwiększenie automatyzmu rozliczeń oraz prawidłowości raportowanych danych podatkowych”.

Każdy podatnik może przeprowadzić badania własnych rozliczeń podatkowych przy zastosowaniu narzędzi analogicznych do tych, które stosowane są przez władze skarbowe. „Dzięki temu jesteśmy w stanie wykryć potencjalne nieprawidłowości, które prawdopodobnie zostałyby znalezione w trakcie e-Kontroli. W takim przypadku mamy czas na podjęcie działań, które pomogą uniknąć negatywnych konsekwencji wykrycia błędów przez fiskusa, na przykład dokonać korekty błędnych rozliczeń albo skorygować procesy podatkowo-księgowe lub wprowadzić zmiany konfiguracyjne w systemie finansowo-księgowym”- dodaje Tomasz Stankiewicz menedżer w Deloitte.

Podczas e- Kontroli warto poza danymi finansowymi przygotować informacje dotyczące rodzaju używanego oprogramowania finansowo-księgowego. Ważne jest także, aby wyjaśnień i wszelkich informacji związanych z przekazanymi danymi udzielała wybrana przez podatnika osoba, która posiada odpowiednią wiedzę o jego rozliczeniach.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu