CEDC ogłasza wyniki finansowe, potwierdza prognozy

Central European Distribution Corporation (CEDC), spółka notowana na giełdzie Nasdaq i GPW ogłosiła wyniki za I kwartał 2009 roku i potwierdziła prognozy wyników na 2009 rok.

Przede wszystkim z powodu średniej dewaluacji na poziomie 32% głównych walut funkcjonalnych dla CEDC (tj. polskiego złotego, rosyjskiego rubla i węgierskiego forinta) w porównaniu z dolarem amerykańskim w tym samym okresie, przychody netto ze sprzedaży za trzy miesiące kończące się 31 marca, 2009 r. wyniosły 217,9 mln USD w porównaniu z 313,6 mln USD zaraportowanymi w tym samym okresie w roku 2008.

Po wyeliminowaniu czynników jednorazowych, CEDC ogłosiła porównywalny zysk netto za I kwartał 2009 r. na poziomie 9,8 mln USD, czyli 0,21 USD rozwodnionego zysku netto na jedną akcję zwykłą, w porównaniu z 12,1 mln USD, czyli 0,29 USD rozwodnionego zysku netto na jedną akcję zwykłą w tym samym okresie w roku 2008, co wskazuje na 28-procentowy spadek spowodowany przede wszystkim przez średnią dewaluacją na poziomie 32% głównych walut funkcjonalnych spółki.

Zgodnie ze standardami U.S. GAAP (jak zdefiniowano dalej) strata netto za I kwartał 2009 r. wyniosła 87,7 mln USD, czyli 1,83 USD rozwodnionej straty netto na jedną akcję zwykłą, w porównaniu z zyskiem netto wynoszącym 18,3 mln USD, czyli 0,44 USD rozwodnionego zysku netto na jedną akcję zwykłą w tym samym okresie w roku 2008. Główna różnica pomiędzy wysokością zysku netto raportowanego według standardów U.S. GAAP a doprowadzonego do porównywalności zysku netto, który został skorygowany o czynniki jednorazowe, wynika ze zmian niezrealizowanych różnic kursowych dotyczących długu Spółki denominowanego w walutach obcych. W celu uzgodnienia porównywalnego zysku netto do zysku netto zaraportowanego zgodnie z powszechnie przyjętymi w Stanach Zjednoczonych zasadami rachunkowości, które są określane mianem „ U.S. GAAP”, proszę odwołać się do sekcji „Niezbadane Uzgodnienie Wyników Według Wcześniej Stosowanych Standardów Rachunkowości”, znajdującej w załączeniu do niniejszego raportu. Średnia ważona liczba akcji, która posłużyła do wyliczenia rozwodnionego zysku netto na jedną akcję zwykłą za I kwartał 2009 r. wynosiła 47,9 mln.

„Mimo sytuacji niepewności na globalnym rynku oraz znaczących zmian kursów walut w pierwszym kwartale, a także wysokiego poziomu zapasów na rynku od 31 grudnia 2009, wynikającego głównie z powodu wzrostu podatku akcyzowego w Polsce i Rosji, który miał miejsce pod koniec ubiegłego roku, udało nam się uzyskać wzrost przychodów netto ze sprzedaży i  dodatni zysk netto na jedną akcję zwykłą, zakładając stałe kursy wymiany głównych walut funkcjonalnych CEDC za ten sam okres w 2008 r. Wierzymy, że fundamenty naszego biznesu pozostają stabilne i jesteśmy przekonani, że wyjdziemy z okresu światowego kryzysu jako silniejsza firma z mniejszą liczbą konkurentów” – powiedział William Carey, Prezes CEDC.

“Pod względem operacyjnym, zgodnie z zapowiedziami w IV kwartale 2008 r. w dalszym ciągu koncentrowaliśmy się na ograniczaniu dystrybucji niskomarżowych produktów spoza naszego portfolio marek. Wynikające z tego zmniejszenie sprzedaży o 17 mln USD w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, w połączeniu z istotną redukcją zatrudnienia jaką ostatnio przeprowadziliśmy, zaowocowały poprawą efektywności naszego biznesu, która powinna zacząć przynosić korzyści już na początku II kwartału 2009 r. Ponadto nadal utrzymują się korzystne dla nas niskie ceny spirytusu oraz wyjątkowo niska inflacja płacowa na obu naszych kluczowych rynkach – w Rosji i w Polsce” – dodał William Carey.

“W efekcie powyżej wspomnianych działań, udało nam się osiągnąć znacznie lepszą strukturę zysków w ramach całej naszej działalności, co dodatkowo podkreśla fakt, że marża brutto wzrosła z 21% w I kwartale 2008 do 28% w I kwartale 2009, a marża operacyjna wzrosła z 8,1% w I kw. 2008 r. do 9,3% w I kw. 2009 r. Poprawa marży wynika również z dwucyfrowego wzrostu sprzedaży w ramach naszej działalności importowej i eksportowej zarówno w Polsce jak i w Rosji. Pomimo spowolnienia gospodarczego nasza działalność importowa nadal się rozwija, a z początkiem II kwartału 2009 roku podpisaliśmy liczne nowe kontrakty importowe, w tym na Węgrzech dot. portfolio Campari oraz w Rosji dot. marek DeKuyper, Jose Cuervo, Gallo oraz portfolio Borco. Te dodatkowe kontrakty wzmocnią naszą działalność importową na kluczowych rynkach” – przekazał William Carey.

“W związku z podpisaniem 24 kwietnia 2009 r. nowej umowy z Lion Capital,dotyczącej przejęcia pozostałych udziałów w Russian Alcohol Group, rozpoczniemy konsolidację wyników Russian Alcohol w ramach Grupy począwszy od II kwartału 2009 r., co będzie dodatnio wpływało na nasze całkowite marże, a także pozwoli nam na szybsze osiągnięcie synergii rzędu 30 – 40 mln USD,  dzięki temu, że Lion oraz CEDC stają się teraz sojusznikami w procesie zwiększania wartości dla udziałowców CEDC. Russian Alcohol nadal rośnie szybciej niż rynek i zwiększył udział w rynku od grudnia 2008 r. o 1-2%, z 16% do 17-18%. Cieszymy się, że będziemy bliżej współpracować z zarządem Russian Alcohol Group przez najbliższe lata i razem rozwijać naszą wiodącą platformę spirytusową w Rosji” – dodał.

Mr. Chris Biedermann, CFO skomentował – „W pierwszym kwartale koncentrowaliśmy się na windykacji należności na wszystkich naszych rynkach, co udało nam się z sukcesem zrealizować. Jednocześnie obserwowaliśmy obniżenie stanów magazynowych na rynku do standardowego poziomu pod koniec pierwszego kwartału. Obniżenie poziomu zapasów oraz należności pozytywnie wpłynęło na nasze przepływy środków pieniężnych w I kwartale. Pomimo faktu, że ten pozytywny wpływ został częściowo zniwelowany w związku z terminem płatności podatku akcyzowego (w związku ze wzrostem akcyzy w grudniu 2008 r.), poziom przepływów finansowych za kwartał pozostał dodatni, co jest zgodne z naszym celem na cały 2009 rok, wynoszącym 80-100 mln USD dla przepływów środków pieniężnych z operacji.”

“Nasze kluczowe cele na 2009 rok pozostają niezmienione i należy do nich zwiększanie udziału w rynku, poprawa marży, aktywne zarządzanie kapitałem pracującym oraz wyjście z okresu globalnego kryzysu jako silniejsza firma”- zakończył William Carey.

Spółka potwierdza także prognozę przychodów netto ze sprzedaży na rok 2009 na poziomie 1,55 miliarda USD – 1,68 miliarda USD oraz roczną prognozę rozwodnionego porównywalnego zysku netto na jedną akcję na poziomie 2,40 USD – 2,65 USD.

CEDC jest największym producentem wódki w Polsce i produkuje m.in.: takie marki wódek jak Absolwent, Żubrówka, Bols i Soplica. CEDC eksportuje obecnie Żubrówkę na wiele światowych rynków, włącznie ze Stanami Zjednoczonymi, Anglią, Francją i Japonią. CEDC produkuje i dystrybuuje również markę wódki Royal Vodka, która jest najlepiej sprzedającą się wódką na Węgrzech oraz produkuje wódkę Parliament, będącą wiodącą wódką z segmentu sub-premium w Rosji. CEDC posiada również udziały w Grupie Russian Alcohol, która produkuje markę wódki Green Mark, będącą numerem jeden w sprzedaży w Rosji, a także markę wódki Zhuravli, będącą inną najlepiej sprzedającą się wódką z segmentu sub-premium w Rosji.

CEDC jest także największym krajowym dystrybutorem pod względem wartości napojów alkoholowych w Polsce oraz wiodącym importerem napojów alkoholowych w Polsce i na Węgrzech. W Polsce, CEDC importuje wiele wiodących na świecie marek, w tym: wina Carlo Rossi, wina Concha y Toro, Metaxa Brandy, Remy Martin Cognac, Guinness, wina Sutter Home, Grant’s Whisky, Jagermeister, E&J Gallo, Jim Beam Burbon, Sierra Tequila, Teachers Whisky, Campari, Cinzano, Skyy Vodka i Old Smuggler. CEDC jest również wiodącym importerem napojów wysokoprocentowych i win z segmentu premium w Rosji, z portfolio takich marek, m.in. jak Hennessey, Moet & Chandon oraz Concha y Toro.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu