WaHRning – system wczesnego ostrzegania

House of Skills wprowadza nowe narzędzie wspomagające zarządzanie kapitałem ludzkim w firmach. Firma szkoleniowo – doradcza House of Skills, wprowadza WaHRning, nowe autorskie narzędzie diagnostyczne. Zadaniem WaHRning jest wsparcie kluczowych menedżerów oraz osób odpowiedzialnych za politykę kadrową w diagnozowaniu gotowości firmy do skutecznego radzenia sobie z wyzwaniami gorszej koniunktury. Analizowane są mocne strony i zagrożenia związane z obszarem zarządzania kapitałem ludzkim, mające między innymi wpływ na optymalne zarządzanie kosztami utrzymania firmy.

Cięcie kosztów bardzo często staje się w firmie najłatwiejszym sposobem na kryzys. Do tego dochodzi stawianie pracownikom wyższych oczekiwań. Takie działania rzadko spotykają się ze zrozumieniem podwładnych i ich reakcja jest odwrotna do oczekiwanej przez przełożonych.

„Badania i nasze doświadczenie wynikające z rozmów z klientami pokazują, że typową reakcją na zmiany wprowadzane przez zarząd jest niższa produktywność, spadek zaangażowania, protesty, żądania podwyżek, a nawet czasami jawny lub ukryty sabotaż” – mówi Aleksander Drzewiecki, prezes House of Skills. „W trudnych czasach warto, żeby właściciel firmy lub menedżer odpowiedział sobie na pytanie, czy dziś stać go na to, by nie wiedział, co się dzieje w firmie?”

Niepożądane zachowania pracowników pojawiają się w momencie obniżenia poczucia bezpieczeństwa, utraty możliwości rozwoju i kariery, braku kompetencji do radzenia sobie w nowych sytuacjach – w poczuciu ogólnego strachu przed nieznanym. Wynikająca z tego zwiększona absencja, błędy i nieporozumienia, mają wpływ na zwiększenie kosztów utrzymania firmy.

WaHRning to kwestionariusz pozwalający na dokonanie analizy aktualnej sytuacji w firmie. Diagnozuje obszary kluczowe z punktu widzenia zarządzania ludźmi. Pierwszy z nich (Niepokojące symptomy) pozwala sprawdzić, do jakiego stopnia w firmie widoczne są objawy problemów radzenia sobie z wyzwaniami rynkowymi. Pozostałe cztery pozwalają na sprawdzenie gotowości organizacji do poradzenia sobie z przeprowadzeniem firmy przez trudny okres, czy też wprowadzania zmian, wynikających z niesprzyjającego otoczenia rynkowego. Są to: przywództwo, komunikacja, angażowanie i poczucie wpływu, rozwijanie nowych kompetencji.

„Kluczową cechą WaHRning jest jego uniwersalność. Z narzędzia tego mogą korzystać firmy z każdej branży. Dodatkową wartością dla tych, którzy skorzystają z naszej propozycji jest możliwość zestawienia wyników swojej firmy, z wynikami z dotychczas przeprowadzonych przez nas badań, to znaczy zobaczenia wyników na tle innych. Porównanie to jest oczywiście całkowicie anonimowe” mówi Michał Zaborek, konsultant House of Skills, współtwórca WaHRningTM.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu