Politycy i biznes w sieci Meru Networks

Podczas odbywającego się w dniach 20-21 kwietnia br. XVI Forum Gospodarczego w Toruniu, jego uczestnicy – politycy oraz ludzie biznesu – mieli do dyspozycji nowoczesną sieć bezprzewodową Meru Networks. Dwór Artusa, w którym odbywało się wydarzenie, zakończył właśnie wdrażanie systemu sieci bezprzewodowej Meru Networks.

XVI Forum Gospodarcze w Toruniu zgromadziło wielu znakomitych gości, pośród których znaleźli się m.in. przedstawiciele władzy lokalnej, a także: Marek Sawicki – Minister Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Józef Oleksy – Prezes Rady Ministrów w latach 1995 – 1996, prof. Zbigniew Ćwiąkalski – Minister Sprawiedliwości w latach 2007 – 2008, Andrzej Arendarski – Prezes Krajowej Izby Gospodarczej, czy Robert Gwiazdowski, Prezydent Centrum im. Adama Smitha. Powitalny wykład „Polska – Unia Europejska. Pięć lat po” wygłosiła prof. Danuta Hübner. Pierwszy dzień konferencji odbywał się w murach toruńskiego Dworu Artusa, który – specjalnie na potrzeby tego wydarzenia – po raz pierwszy udostępnił wdrożony właśnie nowoczesny system sieci bezprzewodowej czwartej generacji, bazujący na infrastrukturze Meru Networks.

Do stworzenia sieci bezprzewodowej Meru Networks w Dworze Artusa w Toruniu wykorzystano kontroler Meru MC505 oraz trzy punkty dostępowe Meru AP150. Rozwiązania te zapewniają dostęp do bezprzewodowego Internetu dla wszystkich gości i pracowników Dworu Artusa. Dodatkowo sieć WLAN Meru daje możliwość wydzielenia własnej konferencyjnej sieci na potrzeby konkretnych wydarzeń. Ze względu na prestiż odbywających się w Dworze Artusa konferencji oraz biorących w nich udział znanych postaci świata polityki i biznesu, wdrażana sieć bezprzewodowa musiała spełnić bardzo wysokie standardy.

„W sprawie wyboru najlepszego rozwiązania WLAN dla Dworu Artusa zasięgaliśmy opinii innych instytucji, które wdrożyły w ostatnim czasie sieci bezprzewodowe. Meru Networks zostało nam polecone przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, który pod koniec 2008 roku wdrożył w swoich budynkach infrastrukturę bezprzewodową Meru. Jak się sami przekonaliśmy, rozwiązanie Meru idealnie zaspokoiło nasze zapotrzebowanie na profesjonalny system zapewniający dostęp do bezprzewodowego Internetu. Takie rozwiązanie jest dla nas konieczne ze względu na odbywające się konferencje, wystawy i koncerty, a patrząc już przyszłościowo – z uwagi na możliwy jeden ze szczytów przywódców państw Unii Europejskiej w 2011 r., właśnie w Dworze Artusa” – mówi Marek Pijanowski, dyrektor Dworu Artusa.

Na bazie uruchomionej w Dworze Artusa sieci bezprzewodowej Meru Networks, zacznie też funkcjonować akademicka sieć „eduroam”. Działa ona już na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, a niebawem studenci i pracownicy naukowi będą mogli bezpłatnie korzystać z Internetu oraz sieci „eduroam” także przebywając w Dworze Artusa. Sieć „eduroam” to europejski projekt skupiający ponad dwadzieścia polskich i wiele europejskich uczelni wyższych. Uprawnione do korzystania z sieci „eduroam” osoby – studenci i pracownicy naukowi – mają zapewniony dostęp do publikacji i innych materiałów, które w formie elektronicznej są udostępniane przez uczelnie.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu