Partnerzy społeczni za udzieleniem pomocy, ale nie kosztem funduszu pracy

Wczoraj (04.05) odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych, podczas którego został omówiony rządowy projekt ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę.

„Partnerzy strony społecznej podpisali stanowisko, w którym opowiadają się za wprowadzeniem regulacji wspierających osoby w trudnej sytuacji wynikającej z utraty zatrudnienia, jednocześnie podkreślając swój sprzeciw w wykorzystaniu Funduszu Pracy do działań niezgodnych z jego celami” – mówi Henryk Michałowicz, ekspert KPP.

Ponadto strona społeczna wniosła szereg zastrzeżeń szczegółowych do projektu ustawy, a odnosząc się do kontrowersyjnego faktu finansowania ustawy ze środków Funduszu Pracy, poinformowana o zasileniu Funduszu środkami prywatyzacyjnymi, przyjęła ten fakt do wiadomości.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu