OPTeam dodaje nową funkcję do studenckich e-legitymacji

Od maja b.r. na elektronicznych legitymacjach studenckich wdrażanych przez firmę OPTeam na polskich uczelniach można zamieścić cyfrowy certyfikat, który pozwala na identyfikację użytkowników, bezpieczne logowanie do komputerów, sieci i aplikacji lub podpisywanie i szyfrowania dokumentów elektronicznych. Nowa funkcja otwiera również drogę do masowego wykorzystywania podpisu elektronicznego.

Nowa funkcja OPTIcamp PKI pozwala na łatwe wprowadzanie na karty elektroniczne cyfrowych certyfikatów. Oprogramowanie wspiera zarówno certyfikaty wystawiane wewnętrznie przez uczelnie, jak również certyfikaty dostarczane przez zewnętrzne urzędy certyfikujące. Wystawianie certyfikatów wewnętrznych odbywa się automatycznie podczas personalizacji karty i nie wymaga zaangażowania użytkownika.

„Cyfrowy certyfikat to zdecydowanie pewniejszy sposób identyfikacji użytkownika niż zazwyczaj wykorzystywany login oraz hasło. Nowa funkcja OPTIcamp PKI rozszerza zastosowania e-legitymacji, umożliwiając studentom i pracownikom uczelni takie działania jak, przykładowo,  osobisty dostęp do stron z wynikami egzaminów, bezpieczne podpisywanie poczty elektronicznej lub elektronicznych dokumentów uczelnianych” – powiedział Jacek Błahut, Dyrektor Departamentu Systemów IT, OPTeam S.A. – „Funkcja wspiera również podpis elektroniczny, co może przyczynić się do popularyzacji tego narzędzia.”

Elektroniczne legitymacje OPTIcamp firmy OPTeam wykorzystuje na co dzień już ponad milion polskich studentów. Badania przeprowadzone w kwietniu tego roku przez TNS OBOP na zlecenie firmy Gemalto wykazały, że studenci polubili tę formę identyfikacji tożsamości, a co trzeci z nich jest zainteresowany zwiększeniem dostępnych na karcie funkcji.

OPTIcamp PKI może być wdrażane również na korporacyjnych kartach elektronicznych, wykorzystanych w firmach i urzędach. OPTeam przeprowadził już pierwsze wdrożenia tego systemu w przedsiębiorstwach z branży energetycznej. System kartowy był tam, obok infrastruktury klucza publicznego,  jednym z elementów budowanego przez OPTeam systemu usług IT.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu