Kredytowanie rynku pierwotnego – Alex T. Great Doradcy Finansowi

Większość Banków wycofała się z kredytowania tzw. „dziury w ziemi” w obawie o spadek wartości nieruchomości i tym samym wartość zabezpieczenia kredytu.

Banki które udostępniają kredytowanie nieruchomości bez zaangażowania w budowie rekompensują ryzyko kredytowania zwiększając cenę kredytu i wymagają od kredytobiorców wyższej zdolności kredytowej.

Dział analiz Alex T. Great Doradcy Finansowi na bieżąco śledzi zmiany zachodzące w kredytowaniu rynku pierwotnego i ujawnia skróconą część wewnętrznego raportu.

Robert Czerwiński ( Dyrektor Sprzedaży ) zwraca uwagę na szybką interwencję banków w zakresie kredytów udzielanych klientom indywidualnym – „Banki również zaostrzają procedurę wypłat kolejnych transz kredytu poprzez szczegółową weryfikację postępu prac na budowie. Inspektorzy Bankowi porównują stan zaawansowania budów z zapisami umów przedwstępnych i zawartymi w nich harmonogramami.”

„Analizę wniosków kredytowych przez banki, rozszerzono o badanie sytuacji prawno-finansowej deweloperów. Jest to powiązane z zwiększonym ryzykiem w branży budowlanej i obawą Banków co to możliwości zakończenia inwestycji.

Sposoby kredytowania zakupu nieruchomości na rynku pierwotnym przez banki w zależności od zaawansowania budowy obrazuje tabela zamieszczona na stronie:

http://www.alextg.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=83&Itemid=170

Alex T. Great Doradcy Finansowi zrodziła się w głowach ludzi, którzy przez ostatnie kilka lat zdobywali doświadczenie oraz wiedzę w bankach i instytucjach finansowych specjalizujących się w bankowości hipotecznej. Pracując w najbardziej rozpoznawalnych instytucjach współtworzyli procedury bankowe, wdrażaliśmy wiele innowacyjnych rozwiązań w polskiej bankowości hipotecznej, uczestniczyli w rozwoju sposobów finansowania Nieruchomości w Polsce.

Wykorzystując dotychczasowe doświadczenie i zdobywając nową wiedzę Doradcy Finansowi Alex T. Great są autonomicznym podmiotem rynku doradztwa finansowego w Polsce. Komfort tej autonomii zapewnia fakt, iż Alex T. Great Doradcy Finansowi nie jest powiązany kapitałowo, ani osobowo z jakąkolwiek instytucją finansową.

Alex T. Great zrodziła się z potrzeby zmiany oraz chęci tworzenia i dzielenia się. Jako pracownicy instytucji finansowych z biegiem czasu poczuli dyskomfort ograniczeń jakie były związane z możliwością oferowania produktów i rozwiązań tylko jednego podmiotu. „Gorset” korporacji zaczął zbytnio uwierać…

Firma wspiera Klientów swoim doświadczeniem i wiedzą gwarantując rzetelność działania. Znane są im procedury bankowe, ich oferty, znane im są zarówno ograniczenia, jak i możliwości wynikające ze współpracy z poszczególnymi bankami.

Działalność doradców Alex T.Great jest skoncentrowana na doborze najatrakcyjniejszej ofert kredytowych i innych pochodnych produktów finansowych.

Firma jest opiekunem kredytowym klientów deweloperów i biur nieruchomości jak również na zlecenie Banków przeprowadza testy nowych rozwiązań usprawniających procesy w Banku, czego konsekwencją jest wzrost sprzedaży produktów Banku.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu